Terug naar nieuwsoverzicht

Publieke review normdocument Webrichtlijnen

Bron: www.drempelvrij.nl

Op 19 maart 2007 start de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl met de publieke review van het normdocument Webrichtlijnen. Graag nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen. Uw bijdrage stellen wij zeer op prijs.

Het Normdocument bevat criteria voor het toetsen van websites conform de Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen zijn door de Rijksoverheid ontwikkeld om de kwaliteit van websites te verbeteren. Het concept normdocument (MS Word, 1,54 MB) en een reactieformulier (MS Word, 44,0 kB) zijn te vinden op www.drempelvrij.nl. De publieke review duurt tot 16 april 2007.

Doel van de publieke review

Het doel van de publieke review is om mensen die niet direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van het normdocument Webrichtlijnen in de gelegenheid te stellen om een reactie te geven op de inhoud van het document. Dit gebeurt op een gestructureerde manier via vastgestelde formulieren die ook door NEN en ISO worden gebruikt.

De reacties worden vervolgens door de werkgroep en in overleg met de normcommissie van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl verwerkt in het concept normdocument om tot een definitief normdocument te komen. De argumentatie om reacties wel dan niet te verwerken en de manier waarop deze in het document verwerkt zijn, is vanaf 22 april te vinden op www.drempelvrij.nl.

Achtergrond

Sinds het Rijksoverheidsbesluit van zomer 2006 dat alle nieuwe Rijksoverheidswebsites en de bestaande websites uiterlijk in 2010 aan de Webrichtlijnen moeten voldoen, hebben BZK en Stichting Waarmerk drempelvrij.nl zich gezamenlijk ten doel gesteld een kwaliteitsregeling Webrichtlijnen te ontwikkelen. De kwaliteitsregeling bevat één transparante normering- en toetsingregeling op grond van de 125 webrichtlijnen uit het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites die de WCAG 1.0 prioriteit 1 en 2 volledig afdekt. Voor de kwaliteitsregeling worden een normdocument en een document sampling en ceasura Webrichtlijnen ontwikkeld.

De Webrichtlijnen zijn regels voor het bouwen van kwalitatief goede websites. Ze hebben tot doel de kwaliteit van websites te verbeteren zodat informatie en diensten bruikbaar zijn voor alle mensen, bedrijven, browsers en zoekmachines. Een belangrijk middel daarbij is het op juiste wijze gebruik maken van open standaarden.

Versterken van het opdrachtgeverschap van overheidsorganisaties was in 2004 de belangrijkste reden om de Webrichtlijnen te laten ontwikkelen. Bij de opdracht tot het bouwen van een website kan als voorwaarde worden meegenomen dat het op te leveren product aan de Webrichtlijnen moet voldoen. Naast een uitgebreide specificatie zijn hulpmiddelen beschikbaar waarmee achteraf kan worden gecontroleerd of aan de voorwaarde is voldaan. In het proces wordt de toegankelijkheid van de op te leveren website geborgd.

Kenmerken van websites die voldoen aan de Webrichtlijnen zijn ondermeer dat de snelheid van websites toeneemt, content beter vindbaar is in zoekmachines, piekbelasting beter opgevangen kan worden, hergebruik eenvoudig is (met het oog op Multi-channel toepassingen) en de kosten van beheer lager uitvallen.

Het normdocument is bedoeld om de Webrichtlijnen beter en objectiever meetbaar te maken. Dit wordt gedaan door het bieden van ijkpunten met beschrijvingen, definities, referenties en voorbeelden. Gekozen is voor een opbouw die overeenkomt met de richtlijnen voor toegankelijkheid van websites van het W3C-consortium (Web Content Accessibility Guidelines versie 1.0, prioriteit 1 en 2). Een website die aan de Webrichtlijnen voldoet, voldoet daarmee ook aan deze internationale richtlijnen voor toegankelijkheid en komt in aanmerking voor het Waarmerk drempelvrij.nl.

Voor meer informatie over ontwikkeling van de kwaliteitsregeling Webrichtlijnen en de manier waarop de publieke review plaatsvindt, kunt u contact opnemen met Marijke van Grafhorst, info@drempelvrij.nl of tel 035 624 52 89

Meer informatie:

The Dutch accessibiltiy law is awesome op 456 Bereastreet

Huwelijk drempelvrij en Webrichtlijnen

Webrichtlijnen.overheid.nl

Over de officiele toetsing van de webrichtlijnen

Opgave voor toetsing door stichting Accessibility (geaccrediteerde inspectieinstelling voor het waarmerk drempelvrij.nl

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.