Terug naar nieuwsoverzicht

Huwelijk van drempelvrij.nl norm en Webrichtlijnen

Er komt een nieuwe norm voor het Waarmerk drempelvrij.nl die direct ook alle Webrichtlijnen van de overheid omvat. De huidige 16 minimale ijkpunten waren niet meer voldoende. Er is een toenemende vraag naar een combinatie van toegankelijkheid, duurzaamheid en kwaliteitscriteria. Een werkgroep onder leiding van Stichting Accessibility werkt daarom een nieuwe norm uit, dit gebeurt in overleg met de belanghebbenden en de normcommissie van het waarmerk.

Binnenkort zal een eerste versie voor het publiek beschikbaar zijn. Iedereen kan dan commentaar leveren op de nieuwe norm die samen met belanghebbenden en de normcommissie wordt opgesteld.

Voor de huidige bezitters van een drempelvrij.nl waarmerklogo (oranje en groen) zal er niets veranderen want de 16 minimale ijkpunten voor toegankelijkheid zijn in het nieuwe concept document niet gewijzigd. Het oranje of het groene waarmerklogo blijven dus gewoon op de site staan. Wel komen er voor de websites die voldoen aan hogere eisen zoals prioriteit 2 of Webrichtlijnen straks waarschijnlijk bijpassend waarmerklogos. Stichting Waarmerk drempelvrij.nl is daar nog mee bezig.

Accessibiltiy heeft al geruime tijd een raamcontract met het Ministerie van Algemene Zaken (RVD). Binnen dit raamcontract (conform de Arvodi inkoopvoorwaarden) kunnen overheden eenvoudiger en tegen een flinke korting websites (zowel corporate- als campagnesites) op de Webrichtlijnen en het Waarmerk drempelvrij.nl laten toetsen. De resultaten van die toetsing worden meegeteld voor de matrix en in de toetstool. Dit leverde tot nu toe echter geen logo van het Waarmerk drempelvrij.nl op. Daarin komt wellicht verandering. De combinatie-toetsing Webrichtlijnen en Waarmerk drempelvrij.nl zoals deze nu door Accessibility wordt aangeboden zal in de tweede helft van 2007 worden omgevormd naar één nieuwe toetsingsmethodiek. Dit heeft als grote voordeel dat ook de prioriteit 2 en webrichtlijnen toetsing die nu reeds wordt aangeboden, straks onder accreditatie en een formele kwaliteitsregeling kan worden uitgevoerd.

Het ministerie van BZK en Stichting Waarmerk drempelvrij.nl hebben zich gezamenlijk ten doel gesteld een kwaliteitsregeling Webrichtlijnen te ontwikkelen. De kwaliteitsregeling bevat één transparante normering- en toetsingregeling op grond van de 125 webrichtlijnen uit het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites die de WCAG 1.0 prioriteit 1 en 2 volledig afdekt. In het besluit staat dat alle nieuwe Rijksoverheidswebsites en de bestaande websites uiterlijk in 2010 aan de Webrichtlijnen moeten voldoen. De combinatie is niet ingewikkeld want Advies Overheid.nl had zich bij de ontwikkeling van de Webrichtlijnen al gebaseerd op de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen. Voor de kwaliteitsregeling worden een normdocument en een document sampling en ceasura Webrichtlijnen ontwikkeld. De norm zal naar verwachting in juni worden vastgesteld.

De Webrichtlijnen zijn regels voor het bouwen van kwalitatief goede websites. Ze hebben tot doel de kwaliteit van websites te verbeteren zodat informatie en diensten bruikbaar zijn voor alle mensen, bedrijven, browsers en zoekmachines. Een belangrijk middel daarbij is het op juiste wijze gebruik maken van open standaarden. Ze hebben directe invloed op de score in zoekmachines en kunnen flinke kostenbesparingen opleveren als het gaat om onderhoud en beheer.

De (engelstalige) concept-norm gaat een maand online voor publiek commentaar. Voor vragen over de nieuwe norm kunt u contact met ons opnemen: 030 - 6982401

Meer informatie:

Website van het Waarmerk drempelvrij.nl

Nieuwe concept norm (online voor publiek commentaar vanaf 20 maart)

W3C toegankelijkheidsrichtlijnen op site Accessibility

Webrichtlijnen.overheid.nl

Toetsing drempelvrij.nl norm en van de Webrichtlijnen

Online toets van de webrichtlijnen

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.