Terug naar nieuwsoverzicht

Verenigde Naties geeft gehandicapten mensenrechten

Bron: CG-Raad website (www.cg-raad.nl) en VN website.

Op 13 december 2006 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het VN-mensenrechtenverdrag voor mensen met (functie)beperkingen aangenomen. Voor 650 miljoen mensen met een handicap over de gehele wereld is dat het begin van een nieuw tijdperk.

Natuurlijk garanderen de VN-mensenrechten verdragen uit de jaren zeventig al de rechten van mensen met een beperking. Maar omdat het gaat om een kwetsbare groep vond men dat er extra aandacht voor nodig was. Eerder zijn al verdragen aangenomen voor vrouwen en voor kinderen.

Doel van het verdrag is het promoten, beschermen en verzekeren van volledige en gelijke kansen op het gebied van mensenrechten en fundamentele vrijheden voor mensen met een beperking en het promoten van respect voor hun beperking.
Het verdrag is breed en bevat communicatie rechten met inbegrip van verschillende talen, braille, tactiele communicatie, grootschrift, toegankelijke multimedia, informatie en communicatie technologie en veel meer.

Artikel 8 stelt dat er bewustwording nodig is. Daartoe worden overheden opgeroepen om direct effectieve maatregelen te nemen. Voorgesteld worden effectieve bewustwordingscampagnes, materialen voor scholen en de media en het opzetten van trainingen. Artikel 9 gaat specifiek over toegankelijkheid zowel voor gebouwen als voor ICT.

De Algemene Vergadering heeft het verdrag zonder stemming en met veel applaus aangenomen.

Meer informatie:

Tekst van het verdrag en meer informatie op de site van de VN

Artikel in het dagblad Trouw over het verdrag op website van CG-Raad

Informatie op website CG-Raad over de totstandkoming

Eerder persbericht op deze website

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.