Terug naar nieuwsoverzicht

Online studie-informatie hoger onderwijs slecht toegankelijk


Rogier van der Wal overhandigt rapport aan Charlie AptrootHet in 2006 door de stichting uitgevoerde onderzoek betrof een analyse van de toegankelijkheid van de publieke websites van alle 59 openbare instellingen voor hoger onderwijs en van 45 studie-informatiesystemen die door deze instellingen worden gebruikt. Bij de ontwikkeling van de digitale systemen is niet voldoende rekening gehouden met de toegankelijkheid: geen enkele van de onderzochte websites of informatiesystemen voldeed aan de minimale internationale toegankelijkheidseisen. Wanneer niet wordt voldaan aan deze eisen is het zeer waarschijnlijk dat bepaalde gebruikersgroepen problemen ondervinden tijdens het raadplegen van informatie op deze websites. Door wel te voldoen kan men ervoor zorgen dat hulpapparatuur die mensen met een functiebeperking gebruiken, de internetpagina's goed kan interpreteren.

Eric Velleman in gesprek met Alexander PechtoldAndrea Dekker, onderzoeker en auteur van het rapport, hoopt dat de resultaten van het onderzoek de onderwijsinstellingen bewust maakt van de problemen die kunnen ontstaan bij het gebruik van de websites door studenten met een functiebeperking. "Veel instellingen gaven aan dat door middel van persoonlijke begeleiding een hoop problemen bij het raadplegen van studie-informatie voor deze studenten worden verholpen. Verder blijkt nauwelijks rekening te zijn gehouden met de mogelijkheden die digitale systemen bieden voor studenten met een functiebeperking, terwijl de aangetroffen problemen met relatief weinig inspanning zouden kunnen worden verholpen. Daarnaast wordt bij opdrachten voor de ontwikkeling van nieuwe systemen door externe partijen toegankelijkheid vaak niet als concrete eis genoemd."

De vaste kamercommissie van OCWJan Westgeest van expertisecentrum handicap + studie benadrukt het belang van toegankelijkheid van websites en systemen met studie-informatie. "Steeds vroeger leren scholieren werken met computers en internet, ook diegenen met een functiebeperking. Daarmee neemt het belang van toegankelijke digitale informatiesystemen en websites toe. Het huidige uitvalspercentage van studenten met een functiebeperking ligt twee keer zo hoog als dat van de overige studenten. De toegankelijkheid van het toenemende aantal digitale websites en systemen met studie-informatie moet daarom zo snel mogelijk worden gerealiseerd, om het uitvalspercentage onder deze groep studenten niet nog meer te laten toenemen."

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van handicap + studie, de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang, de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland en Bartiméus Sonneheerdt en is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Revalidatiefonds, het Johanna Kinderfonds, het VSB Fonds, de SNS Bank en Tam Tam.

Logo Bartimeus Logo SB-Belang Logo Revalidatiefonds
Logo VSB Fonds Logo SNS Bank Logo Accessibility
Logo Johanna Kinderfonds Logo handicap + studie Logo CG Raad

Wilt u meer informatie over dit onderzoek of een exemplaar ontvangen, neemt u dan telefonisch contact op met Stichting Accessibility, 030-6982401

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.