Terug naar nieuwsoverzicht

Websites politieke partijen vertonen gebreken

Zeist, 17 november 2006 - De websites van de 11 grote politieke partijen en de Stemwijzer voldoen niet aan de minimale kwaliteitseisen die de rijksoverheid sinds 1 september van dit jaar aan nieuwe Rijksoverheidswebsites stelt. De sites vertonen gebreken, zijn duurder in onderhoud en zijn niet goed toegankelijk voor mensen met een functiebeperking waaronder blinden en slechtzienden.

Stichting Accessibility.nl, die voor overheid en bedrijven de kwaliteit en toegankelijkheid van websites bijhoudt, onderzocht in opdracht van de stichting Waarmerk drempelvrij en burger.overheid.nl de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites van Groenlinks, Christenunie, VVD, Partijvoordedieren, SP, SGP, EENnl, CDA, D66, GroepWilders, PVDA en de Stemwijzer.

Het uitgebreide onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Federatie Slechtzienden en blindenbelang en bestond uit zowel een richtlijnen onderzoek als een gebruikersonderzoek. Naast de resultaten is door het Waarmerk drempelvrij.nl ook een korte film online gezet waarop te zien is waar iemand die blind is tegenaan loopt als hij op een van de onderzochte websites komt (film is op dit moment alleen nog beschikbaar via youtube).

Circeldiagram, 1 van de 12 heeft 3 fouten of minder

Afbeelding: Van de totaal 16 ijkpunten, zijn er gemiddeld 8 niet van toepassing omdat de partijen de betreffende technieken niet gebruiken. Op de resterende 8 ijkpunten scoort geen enkele partij minder dan 3 fouten.

Het onderzoek laat zien dat geen van de onderzochte websites voldoet aan de 16 minimale eisen voor toegankelijkheid van het Waarmerk drempelvrij.nl. Deze 16 richtlijnen maken integraal onderdeel uit van de 125 Webrichtlijnen die sinds 1 september van dit jaar verplicht zijn voor alle nieuwe websites van de Rijksoverheid. De richtlijnen zijn, hoewel niet verplicht voor partijen, een prima richtsnoer om te bepalen of de partijen de daad bij het woord voegen als het gaat om het streven naar een inclusieve samenleving.

 

PartijGoedFoutnvt.
       
Groenlinks 5 5 6
Christenunie 3 4 9
StemVVD 3 4 9
Partijvoordedieren 3 5 8
SP 3 6 7
SGP 2 3 11
EENnl 2 4 10
CDA 2 5 9
D66 2 5 9
GroepWilders 2 5 9
PVDA 2 7 7
Stemwijzer 3 6 7

Tabel: Scores van de partijen voor het Waarmerk drempelvrij.nl

Belangrijkste probleem vormen de scripts en de (vaak afwezige) beschrijving van afbeeldingen. Mensen die blind zijn krijgen op een site te maken met menuknoppen die als alternatieve tekst 'knop' hebben of zelfs niet zichtbaar zijn. Veel afbeeldingen hebben geen beschrijving in de code terwijl dat erg eenvoudig toe te voegen is. Spraak uitvoer is belangrijk voor blinden maar ook handig voor mensen die straks in Windows Vista een website willen laten voorlezen.

website CDA zonder script geeft een lege paginaMensen met (hulp)apparatuur die geen Scripts ondersteunt kunnen onderdelen van de meeste sites helemaal niet zien of bedienen. Bij D'66 is het bijvoorbeeld niet mogelijk om contact op te nemen, bij de partij van de dieren werkt de winkel niet meer, bij de groep Wilders werkt het submenu niet, bij de SGP werkt ook het menu niet meer en de site van het CDA werkt zelfs helemaal niet meer zonder script ondersteuning (zie afbeelding links).

Scripts worden niet ondersteund door mensen die de beveiliging van hun computer of netwerk op hoog hebben staan of door sommige mobiele telefoons en pda's. Veel hulpapparatuur voor mensen met een functiebeperking heeft moeite met scripts die zich niet aan de standaard houden. Voor sommige van deze sites zou een simpele aanpassing de toegankelijkheid meestal enorm kunnen vergroten. Bijvoorbeeld de sites van CDA en Christenunie zouden met een aantal kleine wijzigingen snel veel beter toegankelijk te maken zijn.

Doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden hebben het ook niet gemakkelijk met de vele audio en videobestanden op de websites. Geen van de gevonden bestanden beschikte over de benodigde ondertiteling. Jammer, want er is prima freeware waarmee je snel en eenvoudig (in verschillende talen) ondertitels kunt toevoegen.

Bij geen van de onderzochte websites klopte de gebruikte code. Bij enkele websites is de code zelfs zo slecht dat het een wonder is dat ze nog zichtbaar zijn in bijvoorbeeld Internet Explorer. Goede code zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de vindbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van een website en het is verrassend dat daar niet meer aandacht aan wordt besteed.

Volgens Eric Velleman, directeur van Stichting Accessibility en voorvechter van toegankelijkheid van het web, zijn vrijwel alle gevonden problemen eenvoudig en snel op te lossen zonder dat het ten koste gaat van de vormgeving of de dynamiek van de websites. "De partijen zouden de aanbesteding en het onderhoud beter moeten regelen. Tegelijk kunnen ze dan geld besparen op onderhoud en beheer en de vindbaarheid en bruikbaarheid van de website significant verbeteren, ook voor gebruikers van andere browsers, mobiele telefoons en pda's. De oplossingen staan allemaal gratis op het web. Gezien de meeste verkiezingsprogramma's onbegrijpelijk dat de burger ze daar op moeten wijzen".

Meer informatie:
Website van het waarmerk drempelvrij.nl;
Website van de Webrichtlijnen van de overheid waarin de eisen van het waarmerk drempelvrij zijn opgenomen;
Website van Burger.overheid.nl;

Overzicht van organisaties die het waarmerk drempelvrij hebben ontvangen;
Toets om zelf snel te meten of een site voldoet: Webrichtlijnen toets

Website van de Federatie Slechtzienden en blindenbelang

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.