Terug naar nieuwsoverzicht

Mensenrechtenverdrag Verenigde Naties mensen met een functiebeperking

Bron: CG-raad website

Een verdrag dat ook van invloed kan zijn op gebruik en toegankelijkheid van internet en ICT voor mensen met een functiebeperking wereldwijd.

In New York is, tijdens de achtste vergadering van het Ad Hoc Committee van de Verenigde Naties, een nieuw mensenrechtenverdrag voor mensen met beperkingen vastgesteld.
Dit internationale verdrag versterkt wereldwijd de positie van mensen met beperkingen en moet leiden tot internationaal erkende, beter afdwingbare, rechten. Over dit verdrag is sinds 2001 onderhandeld. De Vereniging Gehandicapten Platform Nederland (VGPN), lid van de officiële Nederlandse delegatie, spreekt van een mijlpaal in de geschiedenis van de mensenrechten voor mensen met beperkingen.

Het verdrag is zowel nationaal als internationaal van groot belang. Voortaan is het mogelijk om bestaande wetgeving te toetsen aan internationale verdragen en dienen verdragen als maatlat voor nieuwe wetgeving. Het verdrag heeft een grote reikwijdte. Het beschrijft het recht op zelfbeschikking, op leven, op participatie, op onderwijs, op werk, op gezondheidszorg, en het recht op een adequate levensstandaard. Internationaal betekent dat vooral een verbetering van leefomstandigheden van mensen met beperkingen, die vaak in zeer slechte omstandigheden leven. Voor Nederland betekent het een stevige impuls voor wetgeving en beleid om discriminatie tegen te gaan en participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking te bevorderen. Het betekent een nieuw perspectief voor belangenorganisaties als de CG-Raad. Mensen met een beperking hebben in de toekomst een extra mogelijkheid om bijvoorbeeld toegankelijkheid van het openbaar vervoer en deelname aan arbeid af te dwingen.

De VGPN, de afvaardiging van gehandicaptenorganisaties in Nederland heeft, bij monde van Marianne Kroes, de specifieke belangen en wensen van mensen met een beperking ingebracht. Kroes is jurist en werkzaam bij de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad).

Voor meer informatie over de vergadering en de inbreng van Marianne Kroes zie ook het weblog van Marianne Kroes: http://cgraad.web-log.nl .

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.