Terug naar nieuwsoverzicht

Digitaal lesmateriaal niet toegankelijk voor blinde leerlingen

Kinderen met een handicap krijgen het steeds lastiger in het onderwijs. Dat klinkt vreemd, maar ondanks allerlei moderniseringen -in elke school staan tegenwoordig computers- is het voor bijvoorbeeld blinde of slechtziende kinderen lastig met digitale onderwijsprogramma's om te gaan. Veel van deze kinderen zitten op gewone scholen, dat is ook goed voor ze. Maar nu dreigen ze, ondanks dat ze makkelijk mee kunnen in de klas, af te moeten haken omdat de digitale methoden niet voor hen zijn. Dat betekent de slinger weer terug naar speciale scholen voor de blinden en dat is onwenselijk, vindt de WEC-Raad.

Bestaande lesmethoden worden steeds meer vervangen door 'multimediatechnieken'. Veel examens zullen in de toekomst digitaal worden afgenomen. Je zou verwachten dat deze ontwikkelingen gunstig zijn voor kinderen met een beperking omdat zij al jaren met een computer en digitale lesbestanden hun onderwijs volgen. Het omgekeerde is het geval.

Veel leerlingen met een handicap maken op een alternatieve manier gebruik van de computer of gebruiken speciale software om bediening van de computer mogelijk te maken. Er zijn richtlijnen voor het ontwikkelen van software die toegankelijk is voor gehandicapten. Er bestaat echter geen verplichting die richtlijnen toe te passen. De ontwikkelaars van digitale educatieve programma's en examens doen dat dan ook vaak niet. Zij zijn onbekend met die richtlijnen óf het is economisch voor hen niet interessant om daarmee rekening te houden. De doelgroep, leerlingen met een zintuiglijke beperking, is immers klein en daaraan is niet veel te verdienen.

De WEC-Raad pleit voor meer onderzoek en meer ontwikkeling van software en educatieve programma's voor gehandicapte leerlingen. De overheid zal hiervoor gerichte stimuleringsprogramma's op moeten zetten en moeten financieren. Alleen dan kan voorkomen worden dat leerlingen 'digitaal gediscrimineerd' worden en dat kinderen die nu op gewone scholen zitten, straks weer zijn aangewezen op het speciale onderwijs.

Er is op dit vlak de afgelopen jaren reeds inventariserend onderzoek uitgevoerd. In het voorjaar van 2005 heeft de stichting Bartimeus Accessibility in samenwerking met belanghebbenden en de Universiteit Twente het onderzoek Access Denied? uitgevoerd naar de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van een aantal mixed media methoden (lesmethoden die diverse media gebruiken, bv de combinatie boek, internetsite en CD-Rom). De CD-Roms en methodesites bleken lang niet allemaal toegankelijk voor alle leerlingen met een handicap. De onderzoekers pleitten toen voor meer en diepgaander onderzoek maar de minister van onderwijs heeft dit, hoewel de resultaten van het onderzoek ernstig te noemen waren, toendertijd tot teleurstelling van betrokkenen niet gehonoreerd.

Interessante links:
Access Denied? - Onderzoek naar mixed media lesmethoden
Lesmateriaal niet toegankelijk voor gehandicapte leerlingen (nieuwsbericht 23-02-2005)

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.