Terug naar nieuwsoverzicht

34 ministers nemen besluit over toegankelijkheid

In 2010 voldoen alle overheidswebsites in de EU aan de W3C richtlijnen en is de digitale kloof tussen mensen met en zonder internettoegang voor de helft gedicht. Bovendien moet 60 procent van alle Europeanen dan beschikken over breedband internet (90 procent in stedelijke gebieden). Dat hebben de ministers van 34 Europese landen afgelopen zondag afgesproken in Riga (Letland).

De verklaring is ongewoon duidelijk en bevat veel meetbare doelen. De boodschap is dat vooral achtergestelde groepen zoals senioren, mensen met een handicap en mensen met lage inkomens en opleiding de kans moeten hebben om van het internet te kunnen profiteren.

De ministers roepen de Commissie ook op om voorstellen te doen ten aanzien van toegankelijkheids standaarden en een gemeenschappelijke (geharmoniseerde) aanpak die vanaf 2010 verplicht zou kunnen worden gesteld bij publieke aanbestedingen.

Tevens roepen ze de Commissie op om alvast de noodzaak voor wetgeving ten aanzien van ICT toegankelijkheid vast te stellen.

Het is nu aan de lidstaten om dit beleid te gaan uitvoeren. Viviane Reding stelt als verantwoordelijke Eurocommissaris dat participatie van deze groepen niet alleen een sociale noodzaak is maar ook een enorme economische kans voor het bedrijfleven in de verschillende lidstaten. het is echter ook een geweldig karwei. Slechts rond de 3 procent van alle bedoelde websites voldoet volledig aan de minimale richtlijnen voor toegankelijkheid (De Web Content Accessibility Guidelines waarvan de belangrijkste 16 ook worden gebruikt door het waarmerk drempelvrij.nl). Mevrouw Reding verwees naar haar document i2010 (engelstalig) over toegankelijkheid en kondigde aan dat zij al in 2008 een tussenrapportage zal leveren. Ondertussen ondersteunt zij zowel het gezamenlijk door stakeholders ontwikkelen van oplossingen maar is ook aan het werk met wetgeving op dit terrein als dat niet voldoende resultaat oplevert.

De ministers willen ook dat de Europese Commissie nog in 2006 een Verklaring opstelt ten aanzien van de discussie over actief ouder worden en zelfstandig wonen in de informatie maatschappij. Op dit moment gebruikt maar 10 procent van de senioren ouder dan 65 het internet. Dat moet beter en meer worden.

Er zijn diverse mogelijkheden om het bereiken van de doelen te ondersteunen: Verspreiding van best-practice vanuit de gebruikers zelf, toegankelijkheids technologie aangereikt vanuit het bedrijfsleven, Innovatief EU onderzoek (Zoals nu in het Wab cluster) (engelstalig), Nationale plannen ter ondersteuning en vrijwillige afspraken tussen stakeholders (zoals bijvoorbeeld in een Cen Workshop Agreement) (engelstalig).

Na de ondertekening van de Verklaring werd een brede Ministeriele Conferentie (Engelse link) (engelstalig) gehouden over toegankelijkheid. Accessibility heeft op verzoek van het Ministerie van EZ (op eigen kosten) deel genomen aan de delegatie naar Riga en de eerdere voorbereidingen hiervoor in Brussel. Zie ook het persbericht van de Europese Commissie (engelstalig) .

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.