Terug naar nieuwsoverzicht

Europees certificeringsschema voor Web Toegankelijkheid en een Waarmerk.

Bron: CEN/ISSS

Op 15 mei maakte de Europese standaarden organisatie CEN/ISSS bekend dat er Europese overeenstemming is over specificaties voor een volledig Europees certificeringsschema voor Web Toegankelijkheid met daaraan gekoppeld een Waarmerk. De specificatie is opgezet in de vorm van een Cen Workshop Agreement (CWA) met als doel de bevordering van de Europese harmonisatie van waarmerk schema's voor de toegankelijkheid van websites. De specificaties komen voor wat betreft het externe waarmerk grotendeels overeen met de Nederlandse praktijk in het waarmerk drempelvrij.nl. De projectleider van het Waarmerk drempelvrij project, Stichting Accessibility, was als mede-opdrachtgever dan ook nauw betrokken bij de totstandkoming van deze Cen Workshop Agreement .

Het document is gebaseerd op de mening dat gebruikers met een handicap en senioren baat hebben bij een goed Waarmerk voor web toegankelijkheid. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat websites die aan de internationale richtlijnen voldoen en waarvan de code voldoet aan de standaarden meestal ook beter vindbaar zijn in zoekmachines, sneller laden, minder dataverkeer veroorzaken en bovendien goedkoper zijn in onderhoud en beheer. De meeste belanghebbenden hebben deze mening onderschreven en bevochten in de vergaderingen die tot deze standaard hebben geleid.

Inhoud en belang

Enkele organisaties uit de betrokken landen bezitten zelf al een waarmerk of toetsingsschema. Het document bevat een uitgebreide opzet van de Europese organisatie die de waarmerken in Europa moet gaan beheren. Deze organisatie zal door de initiatiefnemers aan deze Workshop later worden opgezet. Daarna geeft het document uitleg van de schema's voor certificering die zijn ontwikkeld. Het document bevat naast de onafhankelijke externe toetsing ook een zelftoetsing. Op verzoek van sector vertegenwoordigers van de grotere IT bedrijven is een schema opgesteld voor een zogenaamde suppliers declaration of conformity regeling (sdoc).

Nederland als best-practice

Voor het externe waarmerkschema is het Nederlandse waarmerk drempelvrij gebruikt als best-practice voorbeeld. Ons model is dan ook voor het grootste deel overgenomen. Inspectieorganisaties moeten transparantie en objectiviteit garanderen via accreditatie. Deelnemers aan de drempelvrij toetsing voor het waamerk zitten dus alvast Europees goed!

Het schema waarbij bouwers en eigenaren van websites zelf de website toegankelijk mogen verklaren is vergelijkbaar met de gecertificeerde Toegankelijke bouwers bij Accessibility. Echter in Europa moeten deze organisaties aanvullend voldoen aan ISO 17050.

Verder werk

Er zal door de inititatiefnemers van de CEN Workshop een Europese Autoriteit worden opgezet. Deze gaat zich bezighouden met de controle op de kwaliteit van de verschillende waarmerkschema's in de Europese landen.

W3C/WAI heeft in de afsluiting van de Workshop aangegeven dat naast het schema tegelijk ook een geharmoniseerde evaluatie methodologie en een plan voor trainingsmaterialen beschikbaar moet zijn. Een normdocument voor een geharmoniseerde evaluatie methodologie wordt op dit moment apart ontwikkeld door het WAB cluster. Dit is een cluster van drie Europese projecten. De stichting Accessibility coordineert dit cluster. De trainingsmaterialen worden op dit moment gemaakt binnen het Europese project Support-EAM.

Meer informatie

De CEN Workshop Agreement is gratis beschikbaar: WSWAC document (pdf formaat en Engelstalig)

Meer Europese projecten van de stichting Accessibility

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.