Terug naar nieuwsoverzicht

Websites zorgverzekeraars onbruikbaar

Bron: Federatie Slechtzienden en blindenbelang: www.sb-belang.nl

Titel: Websites zorgverzekeraars onbruikbaar voor veel ouderen en gehandicapten

5 december 2005: Het Testteam ' Drempels Weg', dat bestaat uit 12 getrainde vrijwilligers met verschillende handicaps, heeft afgelopen november 10 websites van zorgverzekeraars getest op toegankelijkheid. De conclusie is onthutsend.

Voor ouderen en slechtzienden zijn de letters bijna overal te klein en slecht leesbaar. De letters kunnen ook niet vergroot worden. Voor blinden die met een braille leesregel of een synthetische stem werken zijn afbeeldingen niet van een uitlegtekst voorzien. Ook zijn uitklapmenu's vaak niet bruikbaar. Verder zijn voor motorisch gehandicapten, die vaak met alternatieve muizen werken, de links vaak te klein om er op te kunnen klikken. Voor internetvaardige ouderen en gehandicapten kan internet een belangrijke informatiebron zijn. Deze blijkt voor hen onvoldoende bruikbaar. De door het ministerie van VWS ontwikkelde website www.kiesbeter.nl, om zorgverzekeringen met elkaar te kunnen vergelijken, blijkt ook ernstige toegankelijkheidsproblemen te hebben.

Ook de informatiepakketten die de zorgverzekeraars naar hun verzekerden hebben gestuurd zijn veelal opgemaakt in te kleine letters. De bibliotheken voor blinden en slechtzienden kunnen ook weinig soelaas brengen omdat zij van de overheid alleen de opdracht hebben gekregen om de algemene huis-aan-huis verspreide overheidsinformatie in gesproken vorm om te zetten.

Juist in deze tijd waarin burgers een zorgverzekeringspakket moeten kiezen waarmee hun belangen het best gediend zijn, is toegankelijkheid van informatie voor alle doelgroepen essentieel. Dit is extra belangrijk voor mensen met een meer dan gewone zorgbehoefte. De toegankelijkheidsproblemen zijn eenvoudig op te lossen door een betere opmaak van de pagina's toe te passen.

Het Testteam ' Drempels Weg' biedt aan om een gebruikerstest door ouderen en gehandicapten te doen. Door deelname aan het "waarmerk Drempelvrij", (zie ook www.drempelvrij.nl), zijn zorgverzekeraars verzekerd van een regelmatige toets van de website op toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten. Veel grote organisaties zoals www.overheid.nl, ministerie van VWS (minvws.nl) en Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) gingen hen daarin al voor. Dit waarmerk is de Nederlandse standaard voor webtoegankelijkheid en is ontwikkeld door overheid, bedrijfsleven en belangengroeperingen.

Het Testteam Drempels Weg is een initiatief van de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang. De Federatie is de koepelorganisatie van mensen met een visuele functiebeperking. Zij vraagt in politiek en pers aandacht voor bijvoorbeeld informatietoegang, mobiliteit en oogzorg voor visueel gehandicapten; zaken die het hen mogelijk maken om volwaardig aan de maatschappij te kunnen (blijven) deelnemen.

Meer informatie: Federatie Slechtzienden en Blindenbelang.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.