Terug naar nieuwsoverzicht

Accessibility-lespakket voor toegankelijk internet uitgereikt

Overhandiging lespakket door dhr. Terpstra aan dhr. BreebaartOp maandag 7 november 2005 heeft Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad en lid van de Taskforce Handicap en Samenleving, in Den Haag het Accessibility-lespakket voor toegankelijk internet overhandigd aan Pim Breebaart, voorzitter College van Bestuur van de Haagse Hogeschool / TH Rijswijk. Met dit lespakket (bestaande uit een docentenhandleiding, videos en lesmateriaal) kunnen studenten (de webbouwers van morgen) zich bekwamen in het toegankelijk bouwen van websites. Het lespakket is mogelijk gemaakt door een subsidie van het project Drempelsweg.

Na introductie door dagvoorzitter Jan Hofsté, directeur van het Nationaal Revalidatie Fonds, trapte huidig burgemeester van Den Haag en oud-onderwijsminister Wim Deetman de bijeenkomst af. Hij stelde dat problemen met toegankelijkheid op het internet zorgen voor stagnatie van de integratie van mensen met beperkingen, in het bijzonder in het onderwijs. Daarnaast zegde hij toe dat hij zich vanuit zijn hoedanigheid als voorzitter van de VNG zal inzetten voor het belang van toegankelijk internet binnen gemeenten.Interview met dhr. Deetman door RTV West tijdens seminar

Terpstra onderstreepte dat de HBO-raad hard werkt aan agendering van het onderwerp dat 10% van de studentenpopulatie raakt. Hij zal zich persoonlijk hard maken om dit voor elkaar te krijgen. En dat is nodig, want `ieder talent telt`. Directeur Bartiméus Accessibility Eric Velleman benadrukte het belang om studenten al vroeg bewust te maken van hun rol bij het realiseren van een toegankelijk internet. Vrijwel alle studenten maken immers zelf een site of weblog. Bijna niemand daarvan kent de richtlijnen, laat staan dat ze deze toepassen.

Jan Evers, projectleider Design4All Students aan de Universiteit Twente (UT), schetste de aanpak waarmee de UT alle systemen op elkaar aan laat sluiten en daarvoor een gebruikersonderzoek heeft laten uitvoeren met behulp van Bartiméus Accessibility. Dat leidde in elk geval tot het inzicht dat technische toegankelijkheid niet per definitie gebruiksgemak betekent.

Zaal van seminar in Haagse HogeschoolTijdens de afsluitende forumdiscussie brak Jan Nagtegaal van de stichting Handicap+Studie een lans voor de rol van docenten. Volgens hem zijn de didactische consequenties nog belangrijker dan de toegankelijkheid van de informatie zelf. Tot slot wees Tom Dousma van de stichting Surf op het belang van projecten gericht op digitalisering en toegankelijkheid.

 

Concluderend kan worden gesteld dat er geen sprake is van onwil, maar toegankelijk internet vergt wel een voortdurende attendering. Er valt immers nog heel veel te realiseren. Of regel- dan wel wetgeving daarin een oplossing vormt, is nog voer voor discussie.

(foto`s: RTV West)

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.