Terug naar nieuwsoverzicht

Aanbesteding Webonderzoek Rijksoverheid uitgesteld

Het aanbestedingstraject Europese aanbesteding Gemeenschappelijk Webonderzoek Rijksoverheid is uitgesteld. Aanbiedingen kunnen nu tot uiterlijk maandag 5 december 2005 10.00 uur worden ingeleverd.

Binnen de rijksoverheid is de afspraak gemaakt een aantal taken op communicatie- en communicatieonderzoeksgebied gemeenschappelijk uit te voeren. Eén van deze deelplannen betreft het collectief regelen van webonderzoek.

De opdracht is verdeeld in meerdere percelen:

  • A. Concepttest en usabilitytest (kwalitatief);
  • B. Kwantitatief onderzoek;
  • C. Toegankelijkheidsonderzoek.

Gegadigden kunnen zich aanmelden voor één perceel, voor een combinatie van percelen of voor alle percelen.

Het doel van het toegankelijkheidsonderzoek is om te toetsen in welke mate de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen, als verwoord in de Webrichtlijnen van de rijksoverheid. (http://webrichtlijnen.overheid.nl) De verwachting is dat er ongeveer acht toegankelijkheidsonderzoeken door de ministeries worden aanbesteed. Deze zullen verdeeld worden over de twee te contracteren bureaus.

De selectieleidraad met een uitgebreide omschrijving van de percelen en de eisen tot deelname aan de selectiefase kunt u per e-mail aanvragen bij mevrouw L. Karnaz (l.karnaz@minaz.nl), Dienst Publiek en Communicatie, Anna Paulownastraat 76, Den Haag.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.