Terug naar nieuwsoverzicht

96 procent van de overheidswebsites voldoet niet aan de minimale eisen

Op 1 november 2005 hebben Stichting Bartiméus Accessibility en de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang (de Federatie) twee onderzoeken gepresenteerd aan vaste kamercommissie. Uit de onderzoeken blijkt dat de toegankelijkheid van informatie voor gehandicapten in Nederland verre van optimaal is. Stichting Accessibility overhandigde de Accessibility Monitor 2005 aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uit de monitor blijkt dat 96% van de overheidssites niet voldoen aan de minimale toegankelijkheidseisen van stichting Waarmerk drempelvrij.nl en daarmee niet toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking en senioren. Aansluitend overhandigde de Federatie een manifest over de schrijnende toekomstsituatie van braille aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
Beide petities sommen pijnpunten op en doen dringende aanbevelingen om een halt toe te roepen aan deze negatieve spiraal en om de toegang tot informatie voor zowel ouderen, gehandicapten als gebruikers van braille te verbeteren.

Braille Manifest

Braillemanifest van de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

Recent onderzoek heeft bevestigd dat de voorzieningen voor blinden en slechtzienden die zijn aangewezen op braille voor met name werk en studie geen gelijke tred meer houden met wat nodig en noodzakelijk is. Voor hen komt een volwaardige deelname aan de maatschappij steeds verder weg te staan. De Federatie is zeer bezorgd en maakt in het manifest duidelijk dat de mogelijkheden die de technologie biedt veel beter benut kunnen worden om uitsluiting van braillelezers te voorkomen.

Download het Braillemanifest in Word formaat

Download het Braillemanifest in pdf formaat

Accessibility Monitor 2005

Accessibility monitor 2005 van stichting Accessibility

In 2005 heeft Stichting Bartiméus Accessibility in opdracht van de Federatie, de CG-Raad, Bartiméus en stichting Waarmerk drempelvrij.nl een monitor (indicatieve scan) uitgevoerd naar de toegankelijkheid van 100 van de naar schatting 1300 overheidssites. Ook deed zij een scan van de huidige campagne websites. Uit dit onderzoek blijkt dat nagenoeg geen van de getoetste overheidswebsites voldoet aan de minimale eisen van toegankelijkheid. Zelfs de getoetste nieuwe campagnesites (waaronder www.denieuwezorgverzekering.nl) voldoen niet aan de normen. Accessibility heeft dit onderzoek eerder uitgevoerd in het voorjaar van 2004. Het blijkt dat de toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie sindsdien terugloopt terwijl vooruitgang mocht worden verwacht.

Download de Accessibility monitor in pdf formaat.

Download de Accessibility monitor in Word formaat.

Voor meer informatie met betrekking tot het Braille manifest kunt u contact opnemen met de heer R. (Roel) van Houten 030 299 28 78 of 06 10 81 6724 of mevrouw M. (Mary) van den IJssel 030 291 4029 of 06 52 40 6981.

Voor meer informatie met betrekking tot de Accessibility monitor 2005 kunt u contact opnemen met Stichting Accessibility 030-239 8270 of info@accessibility.nl.

Exemplaren van het braillemanifest en de Accessibility Monitor zijn op 1 november ook voor de pers beschikbaar.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.