Terug naar nieuwsoverzicht

Duidelijkheid over relatie webrichtlijnen overheid en waarmerk drempelvrij

Met enige regelmaat ontvangen Advies Overheid.nl, het Waarmerk drempelvrij.nl en de stichting Accessibiltiy vragen over de relatie tussen de Webrichtlijnen (http://webrichtlijnen.overheid.nl) en het Waarmerk drempelvrij.nl (http://www.drempelvrij.nl). Moeten websites nu aan de waarmerkeisen voldoen, aan de Webrichtlijnen of aan allebei? En wat is de waarde nog van een waarmerktoetsing, nu de Webrichtlijnen er zijn?

Advies overheid.nl heeft nu een Memo uitgegeven waarin ze de relatie van de webrichtlijnen met het Waarmerk drempelvrij.nl aangeven. Deze geeft veel duidelijkheid.

Voldoet een website die aan de Webrichtlijnen voldoet tevens aan de criteria van het Waarmerk drempelvrij.nl en hoe stel je dat betrouwbaar vast?

Volgens het kabinetsplan 'Andere Overheid' is de andere overheid er voor iedereen. Dat houdt concreet in, dat de websites van de overheid de toegang tot informatie en diensten niet zouden mogen belemmeren. Echter, de huidige generatie sites staat vaak nog ver van af van dat uitgangspunt, zo is de afgelopen jaren gebleken. En verbetering gaat slechts uiterst langzaam. De Webrichtlijnen bieden een handreiking om kwalitatief goede websites te bouwen. En de drempelvrij.nl toetsing is een probaat middel om te controleren of gestelde doelen met betrekking tot de toegankelijkheid van een website ook daadwerkelijk worden gehaald.

De memo is bereikbaar via http://www.accessibility.nl/internet/achtergronden/webrichtlijnen

Meer informatie over internationale harmonisatie wat webrichtlijnen: http://www.wabcluster.org

Meer informatie over implementatie van richtlijnen in Europa: Overzicht van wet- en regelgeving in Europa ten aanzien van toegankelijkheid.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.