Terug naar nieuwsoverzicht

Aanbieding Accessibility Monitor aan Tweede Kamer

Logo van Accessibility Monitor 2005

Op dinsdag 1 november a.s. zal om 13:30 door de Federatie Slechtzienden en Blinden- Belang (de Federatie) en de CG-Raad de Accessibility Monitor 2005 worden overhandigd aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. Aansluitend om 13:45 uur zal de Federatie een manifest over de schrijnende toekomstsituatie van braille overhandigen aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

De inhoud van het manifest en de Accessibility Monitor betreft de dreigende uitsluiting van ouderen en gehandicapten en specifiek de lezers van braille van volwaardige deelname aan de maatschappij.

Braille Manifest
Recent onderzoek heeft bevestigd dat de voorzieningen voor blinden en slechtzienden die zijn aangewezen op braille voor met name werk en studie geen gelijke tred meer houden met wat nodig en noodzakelijk is. Voor hen komt een volwaardige deelname aan de maatschappij steeds verder weg te staan. De Federatie maakt in het manifest duidelijk dat de mogelijkheden die de technologie biedt veel beter benut kunnen worden om uitsluiting van braillelezers te voorkomen.

Accessibility Monitor
In 2005 heeft Stichting Bartiméus Accessibility een monitor (een indicatieve scan) uitgevoerd naar de toegankelijkheid van 100 van de naar schatting 1300 overheidssites. Ook deed zij een scan van de huidige campagne websites. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna alle overheidswebsites niet voldoen aan de minimale eisen van toegankelijkheid. Zelfs nieuw gebouwde campagnesites voldoen niet aan de normen. Accessibility heeft dit onderzoek eerder uitgevoerd in het voorjaar van 2004. Het blijkt dat de toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie sindsdien terugloopt terwijl vooruitgang mocht worden verwacht.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.