Terug naar nieuwsoverzicht

De drempelvrij.nl toolbar

De drempelvrij.nl toolbar is een gratis handig hulpmiddel waarmee u zelf kunt onderzoeken of een site toegankelijk is voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking en ouderen. Door middel van de toolbar, een website met een stappenplan en een checklist, bekijkt u voor elk van richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl één of meer toegankelijkheidsaspecten. Door middel van de drempelvrij.nl toolbar kunt u veel inzicht krijgen in de toegankelijkheid van een website en de problemen die mensen met een functiebeperking ervaren wanneer ze deze website willen gebruiken.

Meer informatie

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.