Terug naar nieuwsoverzicht

Lesmateriaal niet toegankelijk voor gehandicapte leerlingen.

Vanuit de overheid wordt aangedrongen op integratie van gehandicapte leerlingen in het regulier onderwijs, maar nu blijkt dat de toegankelijkheid van de nieuwe generatie lesmaterialen dat nog niet toelaat. De nieuwe generatie lesmaterialen, ook wel mixed media methode genoemd, omvat naast een studieboek steeds vaker ook een CD-Rom en een website. Daniëlle te Velthuis, afstudeerder van de Universiteit Twente, heeft in haar onderzoek de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van mixed media methoden onderzocht. De CD-Roms en methodesites blijken lang niet allemaal toegankelijk voor alle leerlingen met een handicap. Het onderzoek naar de toegankelijkheid en het gebruiksgemak is uitgevoerd in opdracht van Stichting Bartiméus Accessibility, in samenspraak met de belanghebbenden.

De resultaten van het onderzoek, dat erop gericht is de problemen te inventariseren die gehandicapte leerlingen ondervinden bij het gebruik van drie populaire mixed media methoden van diverse uitgeverijen, zijn verontrustend. Zo blijkt uit het onderzoek dat, van de opdrachten die gehandicapte leerlingen met braille in het onderzoek hebben gemaakt, 95% niet uitvoerbaar is. Drie van de vier geteste CD-Roms en één van de twee sites waren voor hen niet toegankelijk.
Leerlingen met andere visuele handicaps en met motorische beperkingen bleken de mixed media leermiddelen wel te kunnen gebruiken maar ondervonden bij de meeste opdrachten meer en ernstiger problemen en hadden meer hulp en tijd nodig om de schooltaken tot een goed eind te brengen dan hun niet-gehandicapte medeleerlingen.

Steeds meer uitgeverijen leveren studiemateriaal in de mixed media vorm. Daar komt bij dat, bij mixed media methoden, een duidelijke ontwikkeling zichtbaar is waarbij het studieboek als hoofdbestanddeel steeds meer op de achtergrond raakt ten faveure van de CD-Rom en de website. De ontwikkeling maakt duidelijk dat de toegankelijkheidsproblemen die gehandicapte leerlingen in het huidige onderwijs ondervinden, in de toekomst eerder groeien dan afnemen.

Alle partijen moeten beseffen dat digitalisering van lesmateriaal juist voor gehandicapte leerlingen een belangrijke vooruitgang kan betekenen. Dit sluit bijvoorbeeld aan bij de doelen van Weer Samen Naar School. Met de computer kunnen zij de presentatie van de informatie immers aanpassen aan hun wensen en behoeften, zolang er maar in het ontwerp van het digitale leermateriaal rekening mee wordt gehouden. Wanneer een adequate oplossing uitblijft dan wordt integratie van gehandicapte jongeren in het regulier onderwijs verder bemoeilijkt.

Samen met de organisaties Uitgeverij ThiemeMeulenhoff, Universiteit Twente en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht heeft Stichting Bartiméus Accessibility een projectaanvraag ingediend bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen. Omdat de gevonden knelpunten een grotere aanpak vereisen dan alleen het doen van een aantal simpele aanpassingen is dit project er juist op gericht om samen met de uitgevers en andere informatieverstrekkers te komen tot informatie en richtlijnen, maar ook tot het ontwikkelen van best-practice voorbeelden om de problemen in de toekomst te verkleinen of te vermijden.

Een digitale versie van het onderzoeksrapport Access Denied? kunt u aanvragen bij de Stichting Accessibility. Mail uw verzoek naar info@accessibility.nl.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.