Terug naar nieuwsoverzicht

Europese Commissie vraagt mening over toegankelijkheid

foto van Viviane Reding in vergadering

Via een online enquete vraag mevrouw Reding de mening van iedereen over het toegankelijker maken van ICT producten en diensten voor mensen met een functiebeperking en senioren. Deze zogenaamde 'publieke consultatie' onderzoekt hoe de voordelen van informatie en communicatie technologie beter ter beschikking kunnen komen van alle burgers, inclusief mensen met een beperking en senioren.

Deze consultatie is de eerste stap in het voornemen van de EU Commissie om technische drempels en knelpunten weg te nemen voor mensen met een functiebeperking en senioren bij het gebruik van electronische producten of diensten zoals computers, mobiele telefoons of het Internet.

Volgens ICT en Media Commissioner Viviane Reding "kan Informatie en Communicatie Technologie een krachtig gereedschap zijn om mensen dichter bijeen te brengen, hun gezondheid en welzijn te verbeteren en hun banen en sociale levens rijker te maken".

"Maar meer dan 90 miljoen inwoners van de Europese Unie kan deze voordelen niet gebruiken of zijn ervan afgesloten door leeftijd of handicap. Het toegankelijk maken van ICT producten en diensten is dus een sociale, ethische en politieke verplichting.

Tegelijkertijd is het economisch zinvol. Ongeveer 48% van de Europeanen van boven de 50 zegt dat ICT niet volledig voldoet aan hun wensen, maar velen daarvan verklaren ook dat zij graag nieuwe mobiele telefoons, computers en internet diensten zouden kopen als ze die konden gebruiken".

De enquete richt zich op drie kerngebieden waarin de Europese Unie eToegankelijkheid zou kunnen promoten: eProcurement, certificering en wetgeving.

Het consultatie document pleit ervoor dat de autoriteiten van de Lidstaten gezamenlijk eisen opstellen om de aankoop van toegankelijke goederen en diensten te faciliteren. Dit zal dan vanzelf ook een grotere markt genereren voor "design-for-all"-producten.

Het consultatie document stelt daarnaast ook voor om te onderzoeken of via een certificerings mechanisme een Waarmerk label moet worden geleverd voor toegankelijke producten en diensten. Dit wordt in het kader van een Europees project uitgevoerd. De stichting Accessibility is daarbij betrokken als clusterleider.

Ten aanzien van wettelijke maatregelen stelt het vast dat diverse EU lidstaten al e-Toegankelijkheid gerelateerde wetgeving hebben en dat er indicaties zijn dat het harmoniseren van de relevante technische richtlijnen in Europa kunnen helpen om deze wetgeving een belangrijke stimulans te laten zijn voor veranderingen en daarmee ook een stimulans voor interoperabiliteit en het voorkomen van markt fragmentatie.

Het document bespreekt uiteindelijk de mogelijkheid van een aantal ondersteunende maatregelen zoals de ontwikkeling van e-Vaardigheden, de verder inzetten van van ICT onderzoek om e-Toegankelijkheid te promoten alsook het controleren van web toegankelijkheid en de ontwikkeling van digitale tv.

Tot 12 februari 2005 kan iedereen op de voorstellen reageren. De reacties zullen worden gebruikt voor de volgende 'Communication' van de Commissie die voor juni 2005 zal worden aangenomen.

Meer informatie (Engels): http://europa.eu.int/information_society/policy/accessibility/com_ea_2005/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html
http://www.wabcluster.org http://www.accessibility.nl/algemeen/projecten/wabcluster

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.