Terug naar nieuwsoverzicht

Ronde Tafel Conferentie

Stichting Bartiméus Accessibility organiseert samen met Accenture en Watchfire en in overleg met Drempels Weg (Landelijke Bureau Toegankelijkheid), het Ministerie van VWS en de Taskforce Handicap en Samenleving, een Ronde Tafel Conferentie. Deze expertbijeenkomst met ongeveer 20 kopstukken uit het bedrijfsleven, overheid en de gehandicaptenwereld zal plaatsvinden op vrijdag 8 oktober van 12:30 uur tot 14:30 uur in Amsterdam.

De bijeenkomst zal zich richten op de toegankelijkheid van internet en de mogelijkheden om die toegankelijkheid ook daadwerkelijk te realiseren. Wij hopen met deze bijeenkomst aan cruciale informatie te komen ten aanzien van de implementatie van toegankelijk bouwen in het bedrijfsleven. Dit komt op dit moment nog moeilijk op gang.
Op dit moment zijn er gesprekken gaande met grote sponsoren die het belang van een dergelijke bijeenkomst onderstrepen.

Met de Ronde Tafel Conferentie willen we de volgende doelstellingen realiseren:

  1. Commitment realiseren bij belangrijke spelers in het veld (bedrijfsleven, overheid, zorgverzekeraars en belangenverenigingen voor mensen met een handicap); internet vergroot de zelfstandigheid van mensen met een handicap en vergroot daarmee hun wereld.
  2. Het komen tot afspraken over de toegankelijkheid van internet.
  3. Het vertalen van die afspraken in een plan van aanpak om de toegankelijkheid van het internet te kunnen realiseren. Een belangrijk element hiervan is het marketingplan dat in samenwerking met eerdergenoemde partners tot stand wordt gebracht.
Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.