Terug naar Richtlijn U.9 Openheid

Succescriterium U.9.1 Gebruik ten minste open specificaties:

Gebruik ten minste open specificaties: Gebruik bij het aanbieden van content ten minste open, niet leverancierafhankelijke en voor webcontent bedoelde specificaties. En geef bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan open standaarden. (Niveau AA)

U.9.1 Gebruik ten minste open specificaties: Gebruik bij het aanbieden van content ten minste open, niet leverancierafhankelijke en voor webcontent bedoelde specificaties. En geef bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan open standaarden. (Niveau AA)

Niveau van conformiteit

AA

Bedoeling van dit Succescriterium

Kenmerkend voor open specificaties is dat er geen barrières zijn aan het gebruik van de specificaties door ICT-gebruikers en ICT-aanbieders. Specificaties die niet open zijn kunnen (potentiële) barrières kennen. Bijvoorbeeld omdat ze eigendom zijn van een softwareleverancier. Die kan beperkende voorwaarden opleggen aan haar concurrenten, of derden de toegang tot de eigen specificatie ontzeggen.

Open specificaties bevorderen de digitale uitwisseling van informatie, oftewel interoperabiliteit. Met behulp van open specificaties wordt de communicatie tussen mensen, machines en organisaties vereenvoudigd. Daarnaast vergroot het gebruik van open specificaties de onafhankelijkheid van softwareleveranciers.

Kenmerk van het web is dat door aanbieders van webcontent veelvuldig gebruik wordt gemaakt van specificaties die weliswaar open zijn, maar die nog niet een volledige goedkeuringsprocedure hebben doorlopen. Om die reden voldoen ze niet aan de definitie van een open standaard.

Het gebruik van nog niet formeel vastgestelde open specificaties kan een risico inhouden. De grootte van het risico houdt rechtstreeks verband met de ondersteuning door software waarmee webcontent wordt opgevraagd. Complicerende factor is overigens dat lang niet iedereen beschikt - of kan beschikken - over de laatste versies van softwareprodukten. Bij het gebruik van nog niet formeel vastgestelde open specificaties moet daarom terdege rekening worden gehouden met het feit dat ook oudere versies van software in gebruik zijn.

Ook de keuze voor bestandformaten die niet zijn bedoeld voor het web kan tot problemen leiden. Zo kan het aanbieden van content in tekstverwerkingsbestanden leiden tot een onoverkomelijk toegankelijkheidsprobleem voor gebruikers van mobiele apparaten.

Definities

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn