Terug naar Principe Universeel

Richtlijn U.9 Openheid

Openheid: Veroorzaak geen belemmeringen bij de creatie, publicatie en uitwisseling van content

Richtlijn U.9 Openheid: Veroorzaak geen belemmeringen bij de creatie, publicatie en uitwisseling van content

Bedoeling van Richtlijn U.9

Het belang van openheid bij het communiceren of uitwisselen van informatie kan het beste worden uitgelegd met een voorbeeld: taal. Een taal is een algemeen geldende set spraak- en schriftregels - een specificatie - die ervoor zorgt dat mensen met elkaar kunnen communiceren, ervan uitgaand dat de 'zender' en 'ontvanger' dezelfde taal spreken. Als die twee partijen dezelfde specificatie hanteren, wordt communicatie vergemakkelijkt: het uitwisselen van informatie is effectief. Als de 'zender' de betekenis van woorden zou aanpassen of uitbreiden met eigen woorden zonder de 'ontvanger' daarover te informeren, kan dat al snel tot complicaties leiden. De ontvangende partij zal een aantal woorden immers niet (her)kennen. Bij een opmaaktaal als HTML kunnen voor één merk user agent bedoelde aanpassingen of uitbreidingen eenvoudig tot complicaties leiden, als die uitbreidingen door andere merken user agents niet worden herkend.

Gebruik van open standaarden is een zeer bruikbaar middel om het doel van onbelemmerde creatie, publicatie en uitwisseling van content te realiseren. En om maximale duidelijkheid te creëren in formele overeenkomsten tussen opdrachtgevers en -nemers.

Op het web is echter sprake van een grijs gebied: specificaties die breed worden gebruikt - en die in een enkel geval zelfs behoren tot de basisbouwstenen van het web - zijn (nog) niet formeel vastgesteld en voldoen dus niet aan de definitie van een open standaard.

In dit document wordt onderscheid gemaakt tussen open specificaties en open standaarden. Het verschil tussen de twee begrippen lijkt klein, maar is belangrijk. Met name bij het maken van strategische keuzes wordt aanbevolen te kiezen voor open standaarden, omdat in geval van open specificaties geen lange-termijnvoorspellingen zijn te doen over de stabiliteit en de status ervan. Overigens kan de implementatie van nieuwe technologieën in algemeen gangbare user agents een bruikbare indicatie zijn voor de duurzaamheid van een nieuwe technologie.

Succescriteria bij Richtlijn U.9

U.9.1 Gebruik ten minste open specificaties: Gebruik bij het aanbieden van content ten minste open, niet leverancierafhankelijke en voor webcontent bedoelde specificaties. En geef bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan open standaarden. (Niveau AA)

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn