Terug naar Richtlijn U.2 Gescheiden

Succescriterium U.2.2 Scheiding van content en gedrag

Scheiding van content en gedrag: Content en gedrag worden gescheiden van elkaar aangeboden, indien de toegepaste technologie voor webcontent dit ondersteunt. (Niveau AA)

U.2.2 Scheiding van content en gedrag: Content en gedrag worden gescheiden van elkaar aangeboden, indien de toegepaste technologie voor webcontent dit ondersteunt. (Niveau AA)

Niveau van conformiteit

AA

Bedoeling van dit Succescriterium

Content op een webpagina is niet per definitie statisch. Het middel dat veelal wordt ingezet om aan content een bepaald gedrag toe te voegen is programmacode voor de webinterface. Deze programmacode voor de webinterface wordt uitgevoerd op de computer van een websitebezoeker, is aanwezig op veruit de meeste websites en wordt door praktisch alle user agents ondersteund. Programmacode voor de webinterface - de Engelse term is client-side scripting - kan nuttig worden ingezet om de interactie tussen mens en computer effectiever en efficiënter te laten verlopen.
Aan de andere kant kan code van matige kwaliteit, of code die specifiek is ontwikkeld voor één enkel type user agent, het gebruik van een website bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Het vermengen van content en client-side scripting kan, bijvoorbeeld bij migratie of bij hergebruik van de content, de oorzaak zijn van het ontstaan van onbedoeld gedrag en andere problemen.

Definities

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn