Terug naar Richtlijn U.1 Semantisch

Succescriterium U.1.1 Semantisch correcte opmaak

Semantisch correcte opmaak: Pas opmaaktalen toe op de in de specificatie beschreven wijze. (Niveau A)

U.1.1 Semantisch correcte opmaak: Pas opmaaktalen toe op de in de specificatie beschreven wijze. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

Van de verschillende technologieën voor webcontent zijn met name opmaaktalen bedoeld om de structuur en betekenis van content eenduidig vast te leggen. De huidige generatie opmaaktalen maakt daarvoor gebruik van elementen en attributen.

Sommige elementen lenen zich ook voor het creëren van lay-out effecten. Deze praktijk stamt uit een tijd dat de technische mogelijkheden voor visuele presentatie beperkt waren. Nog steeds worden regelmatig elementen uit een opmaaktaal gebruikt voor lay-out. Voor lay-outdoeleinden zijn al lang betere alternatieven beschikbaar. Die alternatieven worden breed ondersteund door user agents en de kennis om ze toe te passen is algemeen beschikbaar.

Het beperken van het gebruik van elementen tot het doel waarvoor ze zijn gecreëerd - en dus niet voor presentatie-effecten - is een eenvoudige en doeltreffende manier om complicaties te vermijden.

Definities

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn