Terug naar Webrichtlijnen 2 - Principes, richtlijnen en succescriteria

Principe Universeel

Principe Universeel: Creëer content die betekenisvol, voor iedereen bruikbaar, uitwisselbaar en duurzaam is

Principe Universeel - Creëer content die betekenisvol, voor iedereen bruikbaar, uitwisselbaar en duurzaam is

Richtlijn U.1 Semantisch: Pas technologieën voor webcontent op betekenisvolle wijze toe

U.1.1 Semantisch correcte opmaak (Niveau A)

U.1.2 Geen afgekeurde en afgeraden eigenschappen (Niveau A)

U.1.3 Kopregelhiërarchie (Niveau A)

Richtlijn U.2 Gescheiden: Scheid content van presentatie en van gedrag

U.2.1 Scheiding van content en presentatie  (Niveau A)

U.2.2 Scheiding van content en gedrag (Niveau AA)

Richtlijn U.3 Bouw gelaagd: Borg de beschikbaarheid van basiscontent en -functionaliteit

U.3.1 Gelaagd bouwen (Niveau A)

Richtlijn U.4 Foutmeldingen: Zorg voor bruikbare foutmeldingen

U.4.1 Aangepaste foutmeldingen (Niveau A)

Richtlijn U.5 Formulieren: Maak formulieren optimaal bruikbaar

U.5.1 Ondersteuning bij formulieren (Niveau A)

Richtlijn U.6 Meertaligheid: Maak anderstalige content eenvoudig bereikbaar

U.6.1 Taalkeuze  (Niveau A)

Richtlijn U.7 Geneste weergavekaders: Sluit niemand uit bij het aanbieden van content middels geneste weergavekaders

U.7.1 Alternatief voor geneste weergavekaders (Niveau AA)

Richtlijn U.8 Identificatie van tekens en symbolen: Specificeer karaktercodering

U.8.1 Specificeer UTF-8 (Niveau A)

Richtlijn U.9 Openheid: Veroorzaak geen belemmeringen bij de creatie, publicatie en uitwisseling van content

U.9.1 Gebruik ten minste open specificaties (Niveau AA)

Richtlijn U.10 URI's: URI's dienen duidelijk, uniek en duurzaam te zijn

U.10.1 Duidelijke URI's (Niveau AA)

U.10.2 Unieke en duurzame URI's (Niveau AAA)

U.10.3 Markeer dubbele content (Niveau AAA)

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn