Terug naar Toolkit aanbesteden

Wet- en regelgeving

Deze handleiding is gericht op beleidsmakers, programma- en projectmanagers. Het is geschreven voor iedereen die toegankelijke hard- en software wil aanschaffen of laten ontwikkelen. Voor Nationale en/of Europese tenders kunnen andere regels gelden.

Aanbestedingswet Nederland

Op 14 februari 2012 is het wetsvoorstel Aanbestedingswet aangenomen door de Tweede Kamer. De wet treedt in werking als de Eerste Kamer akkoord is. Het streven is om deze wet in januari 2013 in werking te laten treden. Een eerder wetsvoorstel aanbestedingswet werd door de Eerste Kamer verworpen. Meer informatie is te vinden op het informatieportaal voor Europa. Met de nieuwe Aanbestedingswet wil het kabinet een modern wettelijk kader voor het aanbesteden maken. Doel is een betere uitvoering van de Europese en internationale aanbestedingsverplichtingen. Ondertussen gelden voor aanbestedende diensten gewoon het BAO (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) en het BASS (Besluit aanbestedingen speciale sectoren). Die twee implementeren de Europese regels in 2004/17/EC en 2004/18/EC.
Drempelbedragen zijn te vinden in de EU directives en in de Nederlandse richtlijnen voor aanbesteding. op de website van het kennisportaal Europese aanbestedingen bij drempelbedragen.

TenderNed

(Bron: TenderNed website planning) Sinds november 2011 kunnen aanbestedende diensten hun aanbestedingen via TenderNed publiceren. Zomer 2012 is de inschrijfmodule af. Daarmee is het basissysteem waarmee TenderNed het hele proces van publicatie tot en met de gunning ondersteunt gereed. Het systeem werkt dan als online marktplein: u kunt als onderneming uw bedrijfsgegevens automatisch ophalen uit het KvK-register en volledig digitaal inschrijven op een aanbesteding. Op basis van de behoeften van gebruikers wordt na de zomer van 2012 gewerkt aan uitbreiding en verfijning van het systeem zoals gezamenlijk inschrijven en e-herkenning als toegangspoort tot TenderNed. Meer informatie over BOA en BASS is ook te vinden op de website van Tenderned: 

Overig

Voor overheidsaanbesteding is er meer informatie op www.tenderned.nl. EU Directive 2004/18/EC en Directive 2004/17/EC gaan over aanbesteding voor Europa. De documenten zijn te vinden op de EU public procurement website http://simap.eu.int onder ‘Rules and Guidelines’. Informatie over de WTO regels voor aanbesteding: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm. Meer informatie over de aanbestedingswet is te vinden via Piano: status van aanbestedingswet.

Meer over wetten en regels in Europa en de diverse lidstaten is te vinden in ons artikel over wetgeving.

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn