Terug naar Toolkit aanbesteden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Hieronder worden een aantal veelgestelde vragen beantwoord. Soms staan er links naar andere pagina of artikelen op deze website. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Is er in Nederland wetgeving?

Er zijn in Nederland een aantal wetten die toegankelijkheid afdekken. Zie de pagina wet- en regelgeving. Voor de Rijksoverheid is het voldoen aan de Webrichtlijnen sinds 2006 verplicht via een Rijksbesluit. Gemeenten, waterschappen en provincies zijn eigenlijk al vanaf december 2010 verplicht om te voldoen aan de Webrichtlijnen. Echter omdat die termijn niet gehaald werd is de deadline verschoven naar eind 2012. Vanaf december 2012 is het verplicht om te voldoen aan prioriteit 1 (of level A van Webrichtlijnen 2) en vanaf december 2014 moet aan alle eisen worden voldaan. De verplichting is omschreven in het bestuursakkoord Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid. Dit akkoord is getekend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Vereniging van Nederlandse gemeenten, Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. De Minister heeft toegezegd dat als er eind 2012 door die partijen niet voldoende vooruitgang is geboekt, er een Algemene Maatregel van Bestuur zal komen. Zie daarvoor het verslag van het AO op 1 maart 2012.

 Nederland is bezig met het voorbereiden van de ondertekening van het VN Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Beperking. Dat verdrag heeft een directe verwijzing naar de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid zoals die ook in de Webrichtlijnen zijn opgenomen.

Internationaal

Ondertussen is ook Europa bezig met regelgeving die van invloed kan zijn op de toestand in Nederland. Er wordt door de Europese Commissie gewerkt aan een Accessibility Act (PDF, 36,8 Kb). Het is nog niet zeker of het zal gaan om een Wet, een Communicatie of een Directive. Tevens wordt er internationaal gewerkt aan harmonisatie van de toepassing van de richtlijnen onder anderen binnen het Europese Mandaat 376. Voor bedrijven is er geen verplichting vanuit de overheid. Wel zijn in de buurlanden een aantal rechtzaken gevoerd die toepassing breder verplicht lijken te stellen. In Spanje geldt toegankelijkheidswetgeving ook voor bedrijven die in sleutelsectoren van de maatschappij werken. Daar is per Koninklijk besluit (LEY 34/2002) (spaanstalige PDF, 106,4 Kb) een boete vastgelegd van 90.000 Euro voor het niet voldoen aan de richtlijnen. In het kader van Europese harmonisatie zijn een aantal stappen genomen om de regels in de lidstaten gelijk te trekken.

 

Kun je wel alle technieken gebruiken

Toegankelijkheid en kwaliteit hebben vooral te maken met goede code en net werken. Soms moeten er alternatieven worden gemaakt als er technologieen worden gebruikt die geen toegankelijk alternatief hebben met dezelfde functionaliteit en informatie en waarbij de opdrachten in ongeveer dezelfde tijd kunnen worden uitgevoerd. De meeste technologieen zijn dus gewoon bruikbaar, zeker als Webrichtlijnen 2.0 wordt gebruikt. Dan mag onder voorwaarden bijvoorbeeld ook Flash etc. worden gebruikt.

Is toegankelijkheid of kwaliteit duur

Nee, een goede leverancier/bouwer houdt hier al vanaf het begin rekening mee. Toegankelijke sites scoren trouwens meestal ook beter in zoekmachines. Het hoeft dus niet veel extra te kosten. Wel kan het duurder zijn als er veel multimedia is die ondertiteld moet worden of zelfs audio description moet krijgen. Maar ook daar zijn mogelijkheden om dat tegen geringe kosten door de webgemeenschap te laten doen. Lees ook eens een artikel over zoekmachine optimalisatie en toegankelijkheid.

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn