Terug naar Toolkit aanbesteden

Vaardigheden aanbesteders

Als u bezig bent met aanbesteden, dan is het goed om zoveel mogelijk te weten over de noodzakelijke kwaliteits- en toegankelijkheidsrichtlijnen en regels. Wat moet er gevraagd worden en hoe moet u oplossingen wegen en beoordelen? En hoe kunt u tussendoor besluiten over wijzigingen en aanpassingen.

Waarom u vaardigheden nodig heeft

Leveranciers hebben soms niet genoeg kennis in huis.

Uit jarenlange ervaring van onze stichting blijkt helaas dat veel bedrijven nog behoorlijk wat te leren hebben als het gaat om kwaliteit en toegankelijkheid van ICT. Vaak wordt het aan hen overgelaten om zaken te specificeren, interpreteren, implementeren en zelfs te evalueren. Nog veel te vaak wordt conformiteit geclaimd terwijl dat niet zo is. Dit heeft meestal te maken met een gebrek aan kennis zowel bij de leverancier als bij de aanbesteder.

Conformiteitslogo’s inschatten

Er zijn veel logo’s voor toegankelijkheid en kwaliteit, zowel van internet, software als van apparatuur. Veel van die logo’s zijn vrij te gebruiken. Er is aan het logo van W3C voor toegankeljkheid dus geen controle van W3C verbonden. Iedereen kan zelf dat logo op zijn of haar website plaatsen. Onderzoek van W3C wijst uit dat niet meer dan 1 op de 10 websites ook daadwerkelijk voldoet aan het geclaimde conformiteitsniveau. Zorg dus voor onafhankelijke controle van deze claims. Veel logo’s zijn gebaseerd op tools. Echter een tool kan meestal maar een klein deel van alle richtlijnen toetsen. In het geval van de Webrichtlijnentoetstool gaat het bijvoorbeeld om ongeveer 36 procent. Die tools zijn dus heel nuttig maar geven niet een volledig beeld. Meestal is het verstandig om aanvullende handmatig onderzoek te (laten) doen.

Als u moet besluiten over oplossingen

Bruikbaarheid is van groot belang. Neem daarom zelf ook verantwoordelijkheid voor kwaliteit en toegankelijkheid en blijf dit tijdens het proces toetsen. Zorg echter ook voor ondersteunende kennis en bijvoorbeeld voor mensen die tijdens een ontwikkelingsproces kunnen helpen testen. In speciale gevallen kan het voorkomen dat oplossingen voor privacy botsen met veiligheid of met toegankelijkheid. Daar moet u uiteindelijk zelf beslissen wat uw leverancier moet doen. Daarbij is het belangrijk om alle voor-en-tegens op een rij te hebben.

Welke vaardigheden zijn nodig

Zet het in uw mindset

Kwaliteit, toegankelijkheid, gebruikersvriendelijkheid zijn zaken die steeds in het achterhoofd van alle betrokken moeten zitten. Zie dingen vanuit de gebruiker en niet alleen vanuit de technologie- of functionaliteitskant.

Het is belangrijk om iedereen betrokken te maken en te zorgen dat iedereen weet waar het over gaat. Organiseer daarom vooraf een bijeenkomst waar gebruikers aanwezig zijn en kunnen spreken met iedereen die betrokken is bij de productie en het eindproduct, van senior management tot en met de mensen op de helpdesk.

Technische expertise

Kwaliteit en toegankelijkheid gaan over het volgen van specifieke methodes, technieken, processen en standaarden. Als die kennis niet in het projectteam zit, zorg dan voor ondersteuning of opleiding. In de bouwwereld is het inschakelen van een expert bij de oplevering of tijdens het proces heel gewoon. Goede leveranciers zullen dit niet als een probleem zien.

Besluitvormingsproces

Zorg dat het team zelfstandig en snel besluiten kan nemen en dat het niet steeds nodig is om toestemming van buiten te halen. Dit kan het hele aanbestedingsproces ernstig afremmen. Als besluiten dan later moeten worden teruggedraaid, kan dat veel geld kosten.

Zorg voor een toegankelijkheids protocol of besluit van hogerhand. Dit kan voorkomen dat een projectleider of leverancier straks met de rug tegen de muur komt te staan om bijvoorbeeld in verband met de tijd of onder druk besluiten te nemen die van invloed zijn op de toegankelijkheid of kwaliteit. Zorg dat hij of zij kan terugvallen op een besluit waarin dit duidelijk staat als beleidsrichtlijn.

Hoe kom je aan vaardigheden

Lees deze pagina’s over aanbesteding. Bestudeer ook de richtlijnen en de algemene informatie. Maar zoek vooral de gebruikers op, daaronder ook gebruikers met een functiebeperking en mogelijk senioren. Zorg voor een ontmoeting met het team.

Volg een cursus of workshop. Voor de meeste richtlijnen bestaan algemene inleidende middagen en voor de technisch mensen meer gedetailleerde trainingen op bijvoorbeeld de richtlijnen. Verschillende organisaties bieden cursussen aan om u bij aanbesteden te helpen of om de kennis van toegankelijkheid te updaten of verdiepen. Stichting Accessibility geeft zelf ook cursussen en trainingen voor aanbesteders, redacteuren en bouwers.

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn