Terug naar Richtlijnen voor software

Richtlijn (c)

Richtlijn (c) voor de toegankelijkheid van software. 

Software richtlijn (c)

Er zal een goed gedefinieerde on-screen indicatie worden gegeven van de huidige focus die, als de input focus verandert, meebeweegt met de interactieve interface elementen. De focus zal door de programmatuur dusdanig beschikbaar worden gesteld dat hulpapparatuur de focus en focuswijzigingen kan lokaliseren.

Achtergrond/Uitleg

Als niet met een muis wordt gewerkt gebruiken de meeste mensen weleens de TAB toets om van element naar element in het programma te springen. Het is dan niet altijd duidelijk waar de focus is. Daarnaast is voor veel mensen waaronder een grote groep slechtzienden het vinden en volgen van de focus, maar ook van de muisaanwijzer een groot probleem omdat het contrast klein is of het formaat van de cursor heel klein. Een steeds grotere groep senioren kampt met deze problematiek. Het is goed mogelijk om de focus duidelijker weer te geven of daarvoor instellingen mee te geven. Hulpapparatuur moet in de software duidelijk kunnen vinden waar de cursor zich bevindt zodat ook blinden goede feedback krijgen.

Aanvullende specifieke ijkpunten voor deze richtlijn

C.1 De focus wordt door de programmatuur dusdanig beschikbaar gesteld dat hulpapparatuur de focus en focuswijzigingen kan lokaliserenJaNeeNvt
Hulpapparatuur kan de focus lokaliseren      
Focuswijzigingen worden aangegeven      
C.2 Er worden in het programma muisaanwijzers gebruikt, die goed te onderscheiden zijnJaNeeNvt
Duidelijk contrast ten opzichte van de achtergrond      
Voldoende groot      
C.3 De muisaanwijzers kunnen binnen het programma worden aangepastJaNeeNvt
In het programma zit een mogelijkheid om de muiscursor naar wens aan te passen      
C.4 De muisaanwijzers die in het configuratiescherm kunnen worden ingesteld, blijven gehandhaafd in het programmaJaNeeNvt
De muisaanwijzers die in het configuratiescherm zijn ingesteld worden door het programma overgenomen.      
C.5 Vergrotings- en schermuitleessoftware kan de focus gebruikenJaNeeNvt
Sneltoetsen van het programma conflicteren niet met de sneltoetsen die gebruikt worden in vergrotings- en schermuitleessoftware (zie voor meest gangbare sneltoetsen de lijst hieronder)      
Alle objecten en relevante gebieden van het programma kunnen de focus krijgen      
De focus verplaatst zich nooit zonder tussenkomst van de gebruiker      
De tabvolgorde is logisch: van links naar rechts en van boven naar beneden      
Alle tekst kan worden afgerond door een vergrotingsprogramma (smoothfunctie)      
Afbeeldingen blijven duidelijk herkenbaar bij vergroting door vergrotingssoftware      
Formaat en kleuren van de muiscursor kunnen worden gewijzigd door vergrotingssoftware      
De naam van een object kan worden uitgelezen door schermuitleessoftware      
Het doel van een object kan worden uitgelezen door schermuitleessoftware      
De status van een object kan worden uitgelezen door schermuitleessoftware      
De waarde van een object kan worden uitgelezen door schermuitleessoftware      
Het programma bevat een titelbalk dat kan worden uitgelezen door schermuitleessoftware      

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn