Terug naar Richtlijnen voor software

Richtlijn (b)

Richtlijn (b) voor de toegankelijkheid van software. 

Software richtlijn (b)

Toepassingen zullen geactiveerde eigenschappen niet verstoren of buiten gebruik stellen indien die eigenschappen zijn geoormerkt als toegankelijkheidseigenschappen en waar die eigenschappen zijn ontwikkeld en gedocumenteerd volgens erkende (industrie) standaarden.
Toepassingen zullen ook geactiveerde eigenschappen van enig operating systeem niet verstoren of buiten gebruik stellen als die eigenschappen zijn geoormerkt als toegankelijkheidseigenschappen waarbij die toegankelijkheids eigenschappen zijn gedocumenteerd door de fabrikant of het operating systeem en beschikbaar zijn voor product ontwikkelaars.

Achtergrond/Uitleg

Als wij persoonlijke instellingen hebben geactiveerd in programma's of het besturingssysteem al of niet ten behoeve van toegankelijkheid, dan is het onaangenaam als een nieuw programma die instellingen ineens wijzigt of niet ondersteunt. Programmeurs houden daarom rekening met bestaande regels voor toetscombinaties, maar ook met standaarden zoals persoonlijke instellingen die zijn vastgelegd in het besturingssysteem zodat deze automatisch worden overgenomen. Het goed documenteren van toegankelijkheidsopties in een softwareprogramma zijn van belang voor gebruikers en bouwers van hulpapparatuur. Tevens is het van belang dat deze opties op een logische plaats te vinden zijn, bijvoorbeeld in een help menu. De documentatie dient ook toegankelijk te zijn: in tekstvorm of bijvoorbeeld toegankelijke html-vorm beschikbaar en met een duidelijk lettertype en kleurcontrast.

Aanvullende specifieke ijkpunten voor deze richtlijn

B.1 De De software neemt gedocumenteerde en geactiveerde instellingen van toegankelijkheid overJaNeeNvt
Lettergrootte (en type)      
Contrast      
Kleur contrast      
Symboolinstellingen      
Formaat van vensters/programmaobjecten      
B.2 De instellings- en bedieningsmogelijkheden die voor toegankelijkheid van belang zijn, zijn duidelijk gedocumenteerd in het programma en wijzigen de geactiveerde instellingen nietJaNeeNvt
Bediening programma      
Toetsenbordgebruik      
Toetscombinaties en sneltoetsen      
Mogelijkheden voor aanpassing van uiterlijk en weergave (contrasten, lettertypes, kleuren)      
Alternatieven voor muishandelingen      
Muiscursors      
Schermvullend maken van het programmavenster      
Gesproken of andere vormen van auditieve feedback      
Tijdsinstellingen      
B.3 De documentatie is toegankelijk voor gehandicaptenJaNeeNvt
Alle essentiële informatie is in tekstvorm beschikbaar      
Goed leesbaar of instelbaar lettertype en contrast      

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn