Terug naar Toolkit aanbesteden

Richtlijnen voor software

Hieronder staan teksvoorstellen voor het gebruik bij aanbesteding van software. De tekst kan worden gebruikt in aanvulling op de tekstvoorstellen in Opstellen van het pakket van Eisen.

Het gaat om software voor willekeurige operating systemen (Windows, MacOS etc.) of runtime environments. Nu de computer wordt ingezet op alle mogelijke terreinen van het leven is het een 'must' en een uitdaging om naast het internet ook de overige software en besturingssystemen toegankelijk te ontwerpen en programmeren. Op zeer veel werkplekken, in het onderwijs, maar ook in de persoonlijke levenssfeer wordt de computer nu gebruikt. Toegang tot software is in het belang van iedereen. Dit kan bereikt worden door richtlijnen te volgen voor content, systemen, interfaces etc.

Section508 richtlijnen standaard

Alle Applicatie software, interfaces, content etc. moet voldoen aan de section 508 richtlijnen voor software 1194.21.

Tekstvoorstel voor tenderaanvraag

Toegankelijkheidsdoelen voor software

knip icoon, gebruik de volgende tekst[de software] moet voldoen aan de section508 richtlijnen voor software zoals omschreven door de US Access Board 1194.21. Als de leverancier een richtlijn of ijkpunt niet toepasselijk verklaard of onhaalbaar voor een onderdeel van de content, het design, de interface, de code, de templates, moet dit specifiek worden aangegeven in de Tender, voorzien van een duidelijke uitleg.

Voordat een Tender wordt ingeleverd dient de leverancier er zeker van te zijn dat hij/zij kan voldoen aan deze richtlijnen die verder worden uitgelegd op de website van US Access Board 1194.21 (http://www.access-board.gov/sec508/guide/1194.21.htm) en in de uitleg van de richtlijnen op de website van Stichting Accessibility (http://www.accessibility.nl/software/richtlijnen). De resulaten zullen door een onafhankelijke partij worden getoetst volgens de hierbovengenoemde richtlijnen.

Meer informatie: http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards.

Over section508

Er bestaat al zeer lange tijd wetgeving in de VS die toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking verplicht stelt tenzij er onoverkomelijk problemen zijn om dat voor elkaar te krijgen. Werknemers die aanpassingen eisen kunnen deze eventueel via de rechter afdwingen. Met de komst van Section 508 is er echter aanvullend ook schadevergoeding te eisen voor geleden schade. Dit heeft geleid tot een aantal opvallende rechtszaken.

De richtlijnen van section508 voor software zijn opgesteld in samenwerking met de meeste grote software leveranciers en bestaan uit 12 richtlijnen:

(a) Als software wordt ontwikkeld voor een systeem dat werkt met een toetsenbord, dan zullen de functies van het product uitvoerbaar zijn met een toetsenbord waarbij de functie zelf of het resultaat van het uitvoeren van een functie tekstueel kan worden waargenomen. Meer uitleg over richtlijn (a)

(b) Toepassingen zullen geactiveerde eigenschappen niet verstoren of buiten gebruik stellen indien die eigenschappen zijn geoormerkt als toegankelijkheidseigenschappen en waar die eigenschappen zijn ontwikkeld en gedocumenteerd volgens erkende (industrie) standaarden. Meer uitleg over richtlijn (b)

(c) Er zal een goed gedefinieerde on-screen indicatie worden gegeven van de huidige focus die, als de input focus verandert, meebeweegt met de interactieve interface elementen. De focus zal door de programmatuur dusdanig beschikbaar worden gesteld dat hulpapparatuur de focus en focuswijzigingen kan lokaliseren. Meer uitleg over richtlijn (c)

(d) Er zal voor hulpapparatuur voldoende informatie beschikbaar zijn van een gebruikers interface element waaronder de identiteit, de werking en de status van het element. Als een programmaelement wordt weergegeven als een afbeelding moet de informatie die door die afbeelding wordt overgebracht tevens beschikbaar zijn in tekst. Meer uitleg over richtlijn (d)

(e) Als bitmap afbeeldingen worden gebruikt om besturingselementen, status indicatoren, of andere programmaelementen weer te geven, zal de betekenis die aan die afbeeldingen is toegewezen consistent zijn door de hele applicatie heen. Meer uitleg over richtlijn (e)

(f) Tekstuele informatie moet getoond via de tekst display functies van het operating systeem. De minimum informatie die beschikbaar zal worden gesteld is de tekst content, tekst input caret lokatie en tekst attributen. Meer uitleg over richtlijn (f)

(g) Toepassingen zullen door gebruikers geselecteerde contrast en kleur instellingen en andere individuele display attributen niet opheffen. Meer uitleg over richtlijn (g)

(h) Als een animatie wordt getoond, zal - als optie voor de gebruiker - de informatie minimaal ook te zien zijn in één niet-geanimeerde presentatievorm. Meer uitleg over richtlijn (h)

(i) Kleurcodering zal niet worden gebruikt als de enige manier om informatie over te brengen, een gebeurtenis aan te geven, een reactie te vragen of om een visueel element te onderscheiden. Meer uitleg over richtlijn (i)

(j) Als een product de gebruiker toestaat om kleur en contrast instellingen te wijzigen dan zal een reeks kleurselecties worden aangeboden waarmee een reeks van contrast niveaus kan worden geproduceerd. Meer uitleg over richtlijn (j)

(k) Software gebruikt geen knipperende tekst, objecten, of andere elementen met een frequentie die groter is dan 2 Hz en lager dan 55 Hz. Meer uitleg over richtlijn (k)

(l) Als elektronische formulieren worden gebruikt, staat het formulier mensen die hulpapparatuur gebruiken toe om toegang te krijgen tot de informatie, veld elementen en de functionaliteit die nodig is om het formulier in te vullen en te verzenden, inclusief alle aanwijzingen en hints. Meer uitleg over richtlijn (l)

In 1998 paste het Amerikaanse Congres de Rehabilitation Act aan om van Federale overheden te eisen dat zij hun elektronische en informatie technologie toegankelijk zouden maken voor mensen met een beperking. De wet is van toepassing op de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van elektronische en informatie technologie met geld van de federale overheid. Als richtlijn werd door een speciale door de President ingestelde raad (Access Board) section 508 opgesteld. Onder section 508 moet iedereen, maar in het bijzonder medewerkers van de federale overheid dezelfde toegang hebben tot informatie als anderen.

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn