Terug naar Toolkit aanbesteden

Richtlijnen voor apparatuur

Hieronder staan tekstvoorstellen voor het gebruik bij aanbesteding van diverse soorten producten waaronder telecommunicatie, video en multimedia, computers en losse producten. De tekst kan worden gebruikt in aanvulling op de tekstvoorstellen in Opstellen van het pakket van Eisen.

De verschillende productgroepen die we hier behandelen zijn:

 • § 1194.23   Telecommunicatie producten.
 • § 1194.24   Video en multimedia producten.
 • § 1194.25   Losse, gesloten producten.
 • § 1194.26   Desktop en portable computers.

Section508 richtlijnen standaard

De eisen die u hier stelt zijn natuurlijk afhankelijk van het soort product. Het is soms noodzakelijk om meerdere regels mee te nemen als een product in meerdere categorieen valt. Hou er bijvoorbeeld rekening mee dat steeds meer apparatuur ook toegang biedt tot het internet of werkt via web applicaties. Neem bij twijfel contact op met een expert. Zie bij video en multimedia ook de regels voor internet voor video en audio.

Alle producten moet voldoen aan de section 508 richtlijnen voor [kies hierboven een categorie uit met nummer].

Tekstvoorstel voor tenderaanvraag

Toegankelijkheidsdoelen

knip icoon, gebruik de volgende tekst[het product] moet voldoen aan de section508 richtlijnen voor [kies hierboven een categorie uit met nummer] zoals omschreven door de US Access Board [nummer]. Als de leverancier een richtlijn of ijkpunt niet toepasselijk verklaard of onhaalbaar voor een onderdeel van de content, het design, de interface, de code, de templates, moet dit specifiek worden aangegeven in de Tender, voorzien van een duidelijke uitleg.

Voordat een Tender wordt ingeleverd dient de leverancier er zeker van te zijn dat hij/zij kan voldoen aan deze richtlijnen die verder worden uitgelegd op de website van US Access Board (http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/) en in de uitleg van de richtlijnen op de website van Stichting Accessibility (http://www.accessibility.nl). De resulaten zullen door een onafhankelijke partij worden getoetst volgens de hierbovengenoemde richtlijnen.

Meer informatie: http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards.

Producten

De richtlijnen voor Producten zijn opgesteld in samenwerking met alle relevante partijen door de Amerikaanse Access-Board. Ze gelden in de VS voor aankoop, onderhoud en beheer betaald met Federale gelden en zijn van grote invloed op de producten die op dit moment op de markt komen. Van veel bestaande producten uit de VS is bekend hoe ze scoren ten opzichte van deze richtlijnen. Vaak zijn die scorelijsten zelfs online beschikbaar.

§ 1194.23   Telecommunicatie producten.

(a) Telecommunicatie producten of systemen waarmee voice communicatie mogelijk is en die niet zelf TTY functionaliteit bieden, hebben een standaard niet-akoestische aansluitingsmogelijkheid voor TTY apparatuur

(b) Telecommunicatie producten die die voice communicatie functionaliteit bieden ondersteunen ook alle veelgebruikte, waaronder van open source producenten, standaarden voor TTY protocollen.

(c) Voice mail, auto-attendant en interactieve voice response telecommunicatie systemen zijn ook bruikbaar voor TTY gebruikers met hun TTY.

(d) Voice mail, SMS, MSS, interactieve beantwoordings- en telecommunicatiesystemen waarvoor de gebruiker binnen een bepaalde tijd moet reageren, geven een korte waarschuwing als die tijd bijna afloopt en bieden de gebruiker de mogelijkheid om de tijd te verlengen.

(e) Als nummermelding en andere telecommunicatie functies worden aangeboden, dan zijn die ook beschikbaar voor gebruikers van TTY en voor gebruikers die het display niet kunnen zien.

(f) Telecommunicatieproducten bieden voor stemgeluid een instelbare minimale versterkingsmogelijkheid van 20dB. De instelbaarheid van de versterking biedt minstens tussenstappen van 12dB.

(g) Indien een telecommunicatieproduct de gebruiker de mogelijkheid geeft om het volume aan te passen, dan wordt ook de mogelijkheid geboden om het volume automatisch te resetten naar het standaard niveau.

(h) Als telecommunicatie producten output leveren via een audio omzetter, dan is het mogelijk om die magnetisch draadloos te koppelen aan gehoorapparatuur.

(i) Interferentie van gehoorapparatuur (waaronder gehoorapparatuur, implantaten en luisterondersteuning) worden zodanig beperkt dat gebruikers van gehoorapparaten de producten effectief kunnen gebruiken.

(j) Producten die informatie zenden of geleiden voldoen aan eisen en standaarden. Die kunnen zijn vastgesteld door meerdere leveranciers, zijn niet particulier, bevatten industrie-standaard codes, vertaal protocollen, standaard formaten en andere informatie die nodig is om het product effectief te laten werken. Technologie die gebruik maakt van versleuteling, signaal compressie, aanpassing van het formaat of gelijkwaardige technieken, behouden wel de informatie die nodig is voor toegankelijkheid of herstellen dat bij gebruik.

(k) Producten die beschikken over mechanische besturing of toetsen voldoen aan de volgende eisen::

 • (1) Besturing en toetsen zijn tactiel voelbaar, ook zonder dat ze geactiveerd zijn.
 • (2) Besturing en toetsen zijn met 1 hand te bedienen en vereisen geen grijp, knijp of draai van de pols. De kracht nodig voor het activeren is maximaal 22.2 N.
 • (3) Als een toets bij indrukken herhaald wordt, is het mogelijk om dat te vertragen naar minstens 2 seconden per karakter. 
 • (4) De status van het vastzetten of aan en uit zetten van besturingselementen of toetsen is visueel waarneembaar en voelbaar door aanraking of geluid.

§ 1194.24   Video en multimedia producten.

(a) Alle analoge televisie displays van 13 inch en groter, computer apparatuur met analoge televisieontvanger of andere televisieoplossingen moeten zijn voorzien van een mogelijkheid om captions te ontvangen, decoderen en tonen die afkomstig zijn van ether, kabel, videoband, dvd signalen en DTV. Dit geldt ook voor digitale signalen, digitale televisie en andere vormen van DTV.

(b) Televisie tuners, inclusief tuner kaarten voor computers, zijn voorzien van een secundaire audio programma afspeelmogelijkheid.

(c) Alle trainings en informatie video en multimedia producties die spraak of andere audio informatie bieden (nodig voor het begrip van de content) is voorzien van open of gesloten captions. Het formaat speelt daarbij geen rol.

(d) Alle trainings and informatie video en multimedia producties die visuele informatie bevatten (nodig voor het begrip van de content) is voorzien van audio descriptie. Het formaat speelt daarbij geen rol.

(e) Vertoning van de alternatieve tekst of audio descriptie is selecteerbaar voor gebruikers tenzij die permanent is opgenomen in beeld en/of geluid.

§ 1194.25   losse, gesloten producten.

(a) Losse producten kunnen gebruikt worden door mensen met een beperking zonder dat daarvoor hulptechnologie hoeft te worden aangesloten. Koptelefoons worden niet beschouwd als hulptechnologie.

(b) Als er binnen een bepaalde tijd een reactie nodig is, dan wordt de gebruiker gewaarschuwd en krijgt hij voldoende tijd om aan te geven dat meer tijd nodig is.

(c) Als een product gebruik maakt van touchscreens of aanraakgevoelige-besturing of toetsen, dan is een input mogelijk conform §1194.23 (k) (1) tot (4).

(d) Als gebruikersinformatie of besturing via biometrische input gaat, dan is er een alternatieve vorm van activatie of identificatie mogelijk die niet uitgaat van bijzondere biologische karakteristieken.

(e) Als producten auditieve output geven, dan is het audio signaal op individueel via een standaard signaal niveau door een standaard connector te beluisteren. Het product biedt de mogelijkheid om de audio op elk moment te onderbreken, pauzeren en herstarten.

(f) Als producten in de openbare ruimte spraak uitvoer geven, dan kan het geluidsniveau in stappen worden versterkt tot een niveau van tenminste 65dB. Als het omgevingsgeluid boven 45dB uitkomt, dan is een versterking van tenminste 20dB boven het omgevingsgeluid instelbaar door de gebruiker. Er is een toets of functie die na ieder gebruik het standaard volume terugzet.

(g) Gebruik kleurcodering niet als enige manier om informatie over te brengen.

(h) Als een gebruiker de kleur en contrast instellingen kan instellen dan wordt ook een serie kant en klare selecties aangeboden.

(i) Producten worden zo ontwikkeld dat er geen schermflikkering voorkomt met een frequentie tussen 2Hz and 55Hz.

(j) Niet draagbare, vrijstaande producten die bedoeld zijn voor één lokatie en die beschikken over besturingselementen (knoppen, scherm, software, etc.) moeten voldoen aan vier eisen. Zie originele richtlijnen voor tekening met toelichting..

§ 1194.26   Desktop en draagbare computers.

(a) Alle mechanische werkende knoppen en andere bedieningselementen voldoen aan §1194.23 (k) (1) tot (4)..

(b) Als een product gebruik maakt van touchscreens of aanraakgevoelige besturingselementen wordt een input mogelijkheid geleverd conform §1194.23 (k) (1) tot (4).

(c) Als gebruikersinformatie of besturing via biometrische input gaat, dan is er een alternatieve vorm van activatie of identificatie mogelijk die niet uitgaat van bijzondere biologische karakteristieken.

(d) Minstens één van elke type expansieslot, poort of connector voldoet aan erkende voor het publiek beschikbare industrie standaarden.

Meer uitleg over de section 508 richtlijnen is te vinden op deze website in het onderdeel software (www.accessibility.nl/software/) en op de website van section508 (Nederlandse toelichting: www.accessibility.nl/software/achtergronden/wetgeving_vs).

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Kennisbank
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn