Terug naar Toolkit aanbesteden

Algemene richtlijnen

Algemene richtlijnen bij het aanbesteden van toegankelijke projecten.

Gebruik de juiste standaarden en richtlijnen

Maak duidelijk welke standaarden en/of richtlijnen gebruikt moeten worden. Deze toolkit bevat voor een aantal voorbeeld teksten die u kunt gebruiken. Niet alle richtlijnen zijn waterdicht maar meestal bestaan er wel goede bronnen die voldoende aanwijzingen geven over een juiste interpretatie. Omdat geen enkel nieuw product hetzelfde biedt, kan het voorkomen dat u ineens moet besluiten over een specifieke interpretatie voor uw product of dienst. Zie daarvoor de specifieke pagina's over richtlijnen voor internet, software en apparatuur.

Geef aanwijzingen voor het productieproces

Als u software en ICT systemen op maat laat maken, zijn richtlijnen niet voldoende. Het is dan ook belangrijk om gebruikers in te schakelen. Geef dit duidelijk aan maar geef de leverancier wel voldoende ruimte om dit bijvoorbeeld binnen de eigen methodiek uit te voeren. Geef voorbeelden, persona's of stel mensen ter beschikking. Zorg ook dat onderwerpen zoals gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid steeds terugkomen in overleg situaties en teams. Wijs zelf specifieke gebruikers aan.

Hou rekening met onderhoud en training

Alleen het maken van een oplossing is niet voldoende. Het product of de dienst moet ook daarna blijven voldoen aan de kwaliteits- en toegankelijkheidscriteria. Content, technologie en gebruikerswensen kunnen snel wijzigen. Zorg dat u een plan heeft voor het vasthouden van de oorspronkelijke kwaliteit en toegankelijkheid. Dat kan via regelmatige inspecties, onderhoud contracten, training van uw medewerkers. Zorg dus voor opleiding van bijvoorbeeld de redacteuren, helpdesk medewerkers en de technische medewerkers.

Zoek naar goede partijen

Hoewel sommige leveranciers precies weten waar het over gaat, is er toch een grote groep die het wel claimt, maar in de praktijk nog niet heeft laten zien. Met die laatste partijen loopt u een potentieel risico tenzij u alles zeer goed en nauwkeurig in uw aanbesteding heeft opgenomen inclusief kosten, tijd, evaluatie, reparatie etc. Kennis van toegankelijkheid is niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek van websites (Monitor2008) blijkt dat nog steeds meer dan 90 procent niet aan de code eisen voldoet. En zonder goede code werkt een site niet overal even goed. Neem dit dus duidelijk op in uw Tender Aaanvraag en contract.
Er is een lijst van gecerticificeerde toegankelijke bouwers. Die lijst biedt een ranking van bouwers op basis van onafhankelijk onderzoek. Bouwers die meer sites hebben gebouwd die voldoen aan de Webrichtlijnen of W3C regels staan hoger in de lijst. Een partij kiezen uit deze lijst kan u veel problemen besparen.

Grotere projecten met meerdere leveranciers

Grotere projecten hebben vaak meer dan een leverancier. Zorg dan dat in alle contracten de eisen voor toegankelijkheid en kwaliteit zijn opgenomen. Als uw hoofdaannemer gebruik maakt van onderaannemers, zorg dan dat de verantwoordelijkheid goed is geregeld zodat u straks niet tussen twee partijen staat die naar elkaar wijzen.

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn