Terug naar Toolkit aanbesteden

4. Evaluatie van de opgeleverde producten

In het TA en in definitief in het contract staan de toegankelijkheidsdoelen van het eindproduct beschreven. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de acceptatie van het systeem, het product of de dienst. Maar hoe weten opdrachtgevers dat aan alle eisen wordt voldaan? Dat moet worden geëvalueerd.

Evaluaties dienen bij voorkeur door onafhankelijke experts te worden uitgevoerd. Voor de leverancier die verantwoordelijk is voor de oplevering is het lastig om een onafhankelijke of transparante toetsing uit te voeren. Als u al tijdens de selectieprocedure gebruik maakte van een onafhankelijke expert, dan is het misschien een goed idee om diezelfde expert nu te vragen om ook het eindresultaat te onderzoeken.

Houd rekening met de correctietijd die na de evaluatie of toets nodig is om de gevonden knelpunten aan te passen. Leveranciers die in het proces al ruim gebruik hebben gemaakt van externe audits en gebruikersonderzoek, zullen meestal een hoger niveau van toegankelijkheid opleveren en de tijd die daarna nog nodig is om gevonden knelpunten op te lossen zal dan meestal korter zijn.

Scope van de evaluatie

Neem in de scope van de evaluatie expliciet de groep senioren en mensen met een beperking mee. Zorg dat dit ook al was opgenomen in de TA en in het contract. Het gaat niet alleen om de technische toegankelijkheid van het product of de dienst maar ook om de gebruikersvriendelijkheid voor mensen met een beperking. Beschrijf eventueel ook een soort baseline voor de software en apparatuur waarmee uw product moet werken.

Evaluatie methode

Er zijn twee methodes om de toegankelijkheid te evalueren – expert onderzoek en gebruikersonderzoek. Voor expert onderzoek is op verschillende plaatsen een uitgebreide handleiding beschikbaar. Voor gebruikersonderzoek zijn er protocollen die gevolgd kunnen worden voor formeel onderzoek. Het is ook mogelijk om sneller informeel onderzoek uit te voeren.

Bedenk dat automatische tools niet alles kunnen meten. Aanvullend expert onderzoek is dan nodig. Voor formeel gebruikersonderzoek is het goed om gebruik te maken van gespecialiseerde bureaus die volgens vaste protocollen werken om betrouwbare resultaten te krijgen.

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn