Terug naar Toolkit aanbesteden

2. Beoordelen van kandidaten en tenders

Toegankelijkheid speelt een belangrijke rol bij het selecteren van de kandidaten en de beoordeling van de tender. Taken zijn: het beoordelen van kennis en ervaring van de kandidaten, het vaststellen van wegingscriteria en het beoordelen van de proces aanpak/werkplannen en functionele specificaties. In de EU Directives staat uitgebreidere uitleg over wat u van kandidaten mag eisen.


Overweeg zorgvuldig of er binnen uw team voldoende kennis aanwezig is om deze beoordelingen uit te voeren. Zo niet, zoek dan op tijd naar externe ondersteuning.

Selecteren van kandidaten en tenders

In uw Tender Aanvraag, pre-kwalificatie vragenlijst (competitive dialogue) of beschrijvende document, hebt u als het goed is aan de gegadigden gevraagd om aan te tonen dat zij beschikken over vaardigheden en capaciteiten op het gebied van toegankelijkheid. Zij moeten daarvan ook voorbeelden geven van recent werk. Daarbij zitten ook specifieke voorbeelden die toegankelijk zijn en gebruik maken van de in de TA genoemde richtlijnen. De aangeleverde informatie wordt tijdens de selectieprocedure gebruikt om de geschiktheid van de gegadigden te bepalen. Vergeet niet dat er alleen beoordeeld kan worden op grond van eisen en richtlijnen die in de TA worden genoemd. Houd daar dus al bij het opstellen van de TA rekening mee.

Criteria die o.a. gebruikt kunnen worden voor het toekennen van de contracten zijn:

 • Laagste prijs;
 • Economisch voordeligste aanbieding (Most Economically Advantageous Tender). Daarvoor zijn verschillende criteria mogelijk zoals: kwaliteit, prijs, technische inhoud, esthetiek en functionele karakteristieken, omgevingsfactoren, kosten, kosten effectiviteit, service en technische ondersteuning, opleveringsdatum, acceptatiedatum.

Geef duidelijk de weging van de verschillende criteria aan. Omdat niet voor iedere techniek een erkend, objectief en transparant waarmerk bestaat is het zinvol om bij de beoordeling input te vragen van onafhankelijke deskundigen. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld:

 • Expert beoordeling van de claims met betrekking tot de eisen en richtlijnen;
 • Auditen van bestaande producten;
 • Gebruikersonderzoek van bestaande producten.

Als uw team beschikt over voldoende kennis kunt u dit zelf doen. Het is ook mogelijk om als team een opleiding te volgen om de kennis op peil te brengen of een onafhankelijke deskundige in te huren die u ondersteuning geeft. Bedenk wel dat u altijd zelf verantwoordelijk blijft. Wel kan een onafhankelijke deskundige op het gebied van toegankelijkheid handig zijn omdat die u ook later in het ontwikkelingsproces kan helpen. Maak een onderscheid tussen onafhankelijk onderzoek (liefst door beide partijen erkend) en advies (voor eigen gebruik).

Het wegen van toegankelijkheid

In de Tender Aanvraag moet toegankelijkheid expliciet zijn genoemd als onderdeel van de toekenningscriteria. U kunt de tender het beste beoordelen op grond van een matrix van gewogen criteria (dit is trouwens best-practice). Er zijn een aantal manieren om toegankelijkheid in de matrix op te nemen. Dat kan ook dubbelingen voorkomen:

 • Groepeer toegankelijkheidseisen onder een kopje (criterium) ‘Toegankelijkheid’;
 • Neem ze op in een meer algemeen ‘gebruikersvriendelijkheid’ of ‘gebruikersgemak’ criterium;
 • Zet ze los bij relevante onderdelen zoals ‘kwaliteit’, technische kennis, expertise van personeel etc.

Beoordelen van het (productie)proces

Als de aanbesteding gaat over nieuwe systemen en/of als er nieuwe user interfaces worden ontwikkeld, dan moet de toegankelijkheid een centrale plaats innemen in de ontwikkeling. Datzelfde geldt ook voor de gebruiker(s). Zorg dat zij in het onderzoek worden meegenomen, bijvoorbeeld door gebruikersonderzoek. In de Tender Aanvraag heeft u de gegadigden gevraagd om duidelijk aan te geven hoe zij het proces willen gaan inrichten. Daarbij hoort informatie over:

 • Het verzamelen en gebruiken van eisen en wensen van gebruikers;
 • Hoe worden specifieke wensen/knelpunten voor mensen met een beperking geidentificeerd en wat wordt er mee gedaan;
 • Hoe worden gebruikers en mogelijk ook belangen- organisaties/behartigers in het proces betrokken.

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Kennisbank
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn