Terug naar Artikelen

Webrichtlijnen: versie 1 of versie 2?

Sinds juli 2011 bestaat er een nieuwe standaard voor de kwaliteit en toegankelijkheid van websites, Webrichtlijnen versie 2. Deze nieuwe versie van de Webrichtlijnen is gebaseerd op de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen, WCAG 2.0.  Overheidsorganisaties moeten gaan voldoen aan de Webrichtlijnen maar zijn vrij in het kiezen van versie 1 of versie 2. Die keuze is niet altijd even eenvoudig. Kiezen voor versie 1 of versie 2 hangt onder meer van je website zelf af. Een belangrijk verschil is of je te maken hebt met verbouw of nieuwbouw. In dit artikel proberen we je op weg te helpen.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw is de keuze eenvoudig: Een toekomstbestendige website bouw je met een toekomstbestendige standaard: versie 2. Als overheidsorganisatie ben je zelfs verplicht deze versie te kiezen! Let wel op als je bestaande content (pdf- of andere documenten) of modules met speciale techniek (flash, silverlight) gebruikt. Deze moeten deze nu ook aan kwaliteitseisen gaan voldoen. Dit vergt, zeker voor pdf, vaak grote aandacht. Oplossen van dit probleem en structureel beheer van dit type informatie gaat doorgaans veel verder dan enkel het beheer van de website zelf. Hier moet het hele proces worden geanalyseerd en aangepakt. Zie ook ons artikel over wat nieuw is in webrichtlijnen versie 2 niveau A.

Verbouw

Bij een aanpassing van een bestaande website is het kiezen voor versie 2 nog steeds vaak de beste keus. Het mooie aan de nieuwe standaard is dat deze voor het grootste deel techniek onafhankelijk is: gebruik van Javascript en bv HTML5 (waaronder voor video) zijn mogelijk.

Let op PDF

Maar let op: PDF-bestanden kunnen lastig zijn. In Webrichtlijnen versie 2 worden PDF-bestanden als webpagina’s gezien, en moeten deze ook aan kwaliteitseisen gaan voldoen en toegankelijk zijn. In veel gevallen is de bron van een PDF-bestand een Word-document dat ergens in de organisatie is geproduceerd. Als dit document niet vanuit een goede template is ontwikkeld zit daar al de bron van een kwaliteitsprobleem. Op onze training 'Toegankelijke documenten voor WCAG 2.0 en Webrichtlijnen 2' kan je leren hoe je PDF en andere documenten toegankelijk maakt. PDF-bestanden zijn op de Tijdelijke Ontheffingslijst geplaatst en hoeven tot 28 mei 2014 niet meegenomen worden in onderzoeken voor Waarmerk drempelvrij versie 2.

Webrichtlijnen 2 en het Waarmerk drempelvrij.nl

Ook voor Webrichtlijnen 2 is het mogelijk je website voor het Waarmerk drempelvrij.nl te laten inspecteren. Een officieel Waarmerk drempelvrij.nl onderzoek wordt volgens het WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2 Evaluatiedocument uitgevoerd. Bij een goed resultaat mag je het welbekende logo met het groene mannetje voeren.

Het vernieuwde waarmerk geeft aan dat je toegankelijkheid en kwaliteit onafhankelijk geborgd hebt met voor niveau A (minimale toegankelijkheid) het bekende groene mannetje, niveau AA (hoger toegankelijkheidsniveau) het groene mannetje met 2 sterren en voor de gehele set Webrichtlijnen (toegankelijkheid én overheidsrichtlijnen) op niveau AA het mannetje met 3 sterren.

Deadlines

Websites van gemeenten moesten eind 2012 aan de minimale eisen van de Webrichtlijnen voldoen. Dat mocht prioriteit 1 van Webrichtlijnen 1 zijn of level A van Webrichtlijnen 2. Op 1 januari 2015 dient men aan de volledige Webrichtlijnen te voldoen. Aangezien Webrichtlijnen 1 uitgefaseerd gaat worden (hoewel er dus een redelijke overgangsperiode is tot eind 2014) is het bij grote aanpassingen raadzaam om uit te gaan van versie 2. Er zijn situaties denkbaar waarin je niet aan de gestelde eisen hoeft te voldoen. Je kan dan gebruik maken van het 'pas-toe-of-leg-uit'-principe

Websites van andere overheden dienden al eind 2010 aan de volledige Webrichtlijnen te voldoen. Die eis geldt nog steeds, hoewel dat nu ook Webrichtlijnen 2 mag zijn (en voor nieuwe websites moet zijn). In het website-register Rijksoverheid kan je de huidige status van Rijksoverheidswebsites nalezen.

Heb je vragen? Neem contact op via e-mail of twitter!

Leer meer over digitale toegankelijkheid en WCAG 2.0

Meer leren over toegankelijkheid en de WCAG 2.0 richtlijnen? Dat kan! Onze trainingen met praktijkvoorbeelden leren je meer over digitale toegankelijkheid en bieden ruimte voor je eigen vragen. Bijvoorbeeld:

Bekijk onze trainingen pagina voor een overzicht van al onze trainingen.

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn