Terug naar Artikelen

Voorbeelden toegankelijke video volgens Webrichtlijnen 2.0 en WCAG 2.0

Deze pagina geeft praktische voorbeelden van toegankelijke video en audio volgens de Webrichtlijnen en WCAG 2.0. Alle voorbeelden zijn voorzien van uitleg. Wie nog meer informatie nodig heeft kan terecht op de pagina over toegankelijke video of naar onze training over het toegankelijk maken van video's volgens de Webrichtlijnen.

De voorbeelden op deze pagina laten zien hoe je het beste video kunt toepassen volgens WCAG 2.0 en de Nederlandse Webrichtlijnen. Deze pagina wordt regelmatig ge-update met nieuwe video's en voorbeelden. Over een aantal video's zijn we toch nog niet tevreden, die zullen de komende tijd worden vervangen. Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven (@accessibilityNL).

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Revalidatiefonds.

Video en Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

In die richtlijnen staat: "lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content". Video is een voorbeeld van niet-tekstuele content, net als foto's, audio enz. Ook de bedieningselementen van de online videospeler vallen onder deze richtlijn. Dus als er een start, pauze of stop afbeelding is, dan moet die een goede omschrijving hebben zodat ook mensen die blind zijn en spraaksoftware gebruiken begrijpen wat de knop doet. De meeste moderne spelers (zoals de JWplayer) hebben dit trouwens standaard ingebouwd. Een aantal voor media relevante punten uit Richtlijn 1.1 zijn:

 • Tekstalternatieven: Lever bij video ten minste een tekst alternatief zoals een alt-attribuut (formeel gezegd: "Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content"). 
 • Test: Als de video een test of een oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als de video primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als de video puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt ze op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Voorbeelden bij Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Voorbeeld van een animatie die laat zien hoe de aarde om de zon draait

Een videoanimatie zonder geluid laat zien hoe de aarde en de maan om de zon draaien. De animatie is onderdeel van een tutorial die beschrijft hoe de seizoenen werken en waarbij wordt uitgelegd dat de aarde en de maan om de zon draaien. De tekst van de tutorial bevat al een volledige beschrijving, de animatie is een alternatief (of animatie) voor de tekst. De tekstbeschrijving bevat een korte beschrijving zoals: "animatie van aarde en maan die om de zon draaien, zie tekst voor meer informatie". 
Bron van de video: YouTube via http://www.fearofphysics.com:

Stilstaand beeld uit video van earth-animation

Download deze video

Toelichting
 • CC: Nee. De video is een illustratie van de tekst en kan worden beschouwd als een alternatief voor de tekst.
 • AD: Nee. De video is een illustratie van de tekst en kan worden beschouwd als een alternatief voor de tekst.
 • Transcriptie: Nee. De video is een illustratie van de tekst en kan worden beschouwd als een alternatief voor de tekst.
 • Gebarentaal (AAA): Nee. De video is een illustratie van de tekst en kan worden beschouwd als een alternatief voor de tekst.
 • Overig: Lever een kort alternatief voor deze video zoals: "animatie van aarde en maan die om de zon draaien, zie tekst voor meer informatie".

Voorbeeld van een verkeerscamera op A73

Een camera gericht op het verkeer van de A73 of een aantal minuten uit het verkeer op de A73. Een korte beschrijving van de video is al voldoende (zie bij overige opmerkingen hieronder).

Stilstaand beeld uit video van tunnel-A73

Download deze video

Toelichting
 • CC: Nee. Om duidelijk te maken dat mensen niet iets missen als ze het niet horen (bijvoorbeeld dat er geen voice-over is die iets vertelt), is er bij deze video als voorbeeld een korte CC toegevoegd aan het begin van de video met als tekst (verkeersgeluiden). Dit is niet noodzakelijk.
 • AD: Nee. De korte beschrijving geeft duidelijk weer wat er in de video te zien is. Verder aanbieden van gesproken detail is overbodig. 
 • NB: Als de video alleenstaand zou zijn, dus zonder enige begeleidende tekst, dan is het wel nodig om een korte AD toe te voegen zoals in dit voorbeeld is gebeurd.
 • AD: Ja. Als de video alleenstaand zou zijn, dus zonder enige begeleidende tekst, dan is het wel nodig om een korte AD toe te voegen zoals in dit voorbeeld is gebeurd.
 • Transcriptie: Nee.
 • Gebarentaal (AAA): Nee.
 • Overig: Het alternatief voor deze video kan zijn: "Verkeerscamera A73". Eventueel als er meerdere camera's zijn de positie toevoegen. NB: als de video decoratief zou zijn, dan moet het genegeerd kunnen worden door hulpapparatuur.
  Als het nut van de video zou zijn dat mensen moeten tellen hoeveel auto's er langsrijden dan is een extra toelichting nodig die equivalent is voor het doel van die telling. Dat zou een extra AD kunnen zijn (level AA en AAA) of een extra alternatieve tekstbeschrijving (level A).

Voorbeeld van visuele kunst

Content die primair is bedoeld om bijvoorbeeld sensorische ervaringen over te brengen die moeilijk in woorden te vatten zijn. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een orkest dat een symfonie speelt, visuele kunst etc. In die gevallen moet een tekstalternatief minimaal een beschrijvend label zijn. Het heeft de voorkeur om meer informatie te geven als dat tenminste beschikbaar is.
De video hieronder is visuele kunst met sfeermuziek.

 
Stilstaand beeld uit video van sfeerbeeldenmetmuziek

Download deze video

Toelichting
 • CC: Nee (Als de video kunst is). Het zou fijn zijn voor mensen met een auditieve beperking om aan te geven dat er sfeermuziek hoorbaar is: (Sfeermuziek)
 • AD: Nee.
 • Transcriptie: Nee.
 • Gebarentaal (AAA): Nee
 • Overig: Als de video decoratief bedoeld is, dan moet de code dusdanig zijn dat de video door hulpapparatuur genegeerd kan worden. Zie de WCAG richtlijnen voor meer uitleg. Voor de Flash player is in sommige gevallen de volgende techniek te gebruiken: www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103/FLASH3. Een alt-attribuut zou kunnen zijn: "Voorbeeld van visuele kunstvideo"

Voorbeeld winkelstraat time lapse opname

Time lapse opnamen van een winkelstraat. Opname van vroeg in de ochtend als het licht wordt tot eind van de dag.

 
Stilstaand beeld uit video van winkelstraat

Download deze video

Toelichting
 • CC: Nee. Want geen tekst. Wel geluiden zoals een kerkklok maar die zijn niet relevant voor het begrip van de video. Het is mogelijk om dat aan te geven in de beschrijving zoals hierboven is gebeurd. Voor het begrip van de opnames is het niet nodig.
 • AD: Nee, als de video op de pagina al een korte beschrijving heeft zoals 'timelapse opname van winkelstraat'.
 • AD: Ja, als de video losstaand te zien is zonder verdere toelichtingen.
 • Transcriptie: Nee.
 • Gebarentaal (AAA): Nee.
 • Overig: Korte toelichting op de pagina is voldoende: "Time lapse opnamen van een winkelstraat. Opname van vroeg in de ochtend als het licht wordt tot eind van de dag". Een tekstalternatief kan zijn: "Time lapse opnamen van een winkelstraat".

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media: Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen): Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld: (Niveau A)

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content. 

Voorbeeld vooraf opgenomen louter-geluid:  Podcast

Download dit audiobestand


Transscriptie (podcast.doc) (28.6Kb) 

Toelichting:
 • CC: Nee.
 • AD: Nee (Want er is geen beeld).
 • Transcriptie: Ja. Voeg een volledige transcriptie van het bestand toe (niveau A, AA en AAA). Zet de link naar de transcriptie direct voor of na het puur-audiobestand op de pagina. Zorg dat er vanuit de transcriptie een link terug is.
 • Gebarentaal (AAA): Nee. Voor een puur audio bestand is geen gebarentaal verplichting. Die verplichting is voor gesynchroniseerde media content. Dit is alleen geluid.
 • Overig: Een tekstalternatief kan zijn: "aflevering 5 - Mijn podcast (link naar tekst stranscriptie volgt hieronder)". Voor louter-geluid live gelden andere eisen. Zie daarvoor Success Criterium 1.2.9. NB: Een podcast kan afbeeldingen bevatten, in dat geval is er mogelijk wel AD nodig..

Voorbeeld vooraf opgenomen louter-geluid: Podcast (LA in gesprek)

Een gesprek over LA. Zie transcriptie onder de video.

Download dit audiobestand

Transscriptie (la-in-gesprek.doc) (32.7Kb)

Toelichting:
 • CC: Nee.
 • AD: Nee.
 • Transcriptie: Ja. Transcriptie van het bestand toevoegen bij het puur-audio bestand op de pagina (niveau A, AA en AAA vanwege puur audio). Zorg dat de transcriptie direct voor of na het puur audio bestand staat. Zorg ook voor een link terug.
 • Gebarentaal (AAA): Nee. Voor een puur audio bestand is geen gebarentaal verplichting. Die verplichting is voor gesynchroniseerde media content. Dit is alleen geluid.
 • Overig: Een tekstalternatief kan zijn: "Podcast LA in gesprek (link naar tekst transcriptie volgt hieronder)".

Voorbeeld vooraf opgenomen louter-geluid: Persconferentie

Een Webpagina bevat een audio opname van een persconferentie. Daaaronder staat dan direct een link naar de transcriptie. De transcriptie kan natuurlijk ook direct na de audio opname staan op de gelinkte pagina. Zie ook 1.2.9 voor live persconferentie. Hieronder een toespraak van Minister President Den Uyl uit 1973 waarin hij het volk toespreekt. Voor het gemak stellen we even dat de toespraak recent werd gehouden. De tekst is bij een dergelijke verklaring vooraf bekend en wordt meegeleverd met de video.

Download dit audiobestand

Download de transcriptie (16.3Kb)

Toelichting
 • CC: Nee
 • AD: Nee
 • Transcriptie: Ja. De transcriptie geeft letterlijk aan wat de spreker heeft gezegd, maar geeft ook andere informatie over onderdelen van de opnamen zoals: applaus, lachen, vragen uit het publiek etc. In dit geval zijn die extra geluiden er niet.
 • Gebarentaal (AAA): Nee
 • Overig: Een tekstalternatief kan zijn: "Persconferentie, zie transcriptie voor toegankelijkheid".

Voorbeeld vooraf opgenomen louter-geluid: Woordvoerder reageert op pers tijdens persconferentie

Een Webpagina bevat een audio opname van een persconferentie waarin de spreker niet meer de voorbereide tekst voorleest maar ingaat op vragen van journalisten. Hieronder een stukje uit een interview met Louis van Gaal. Zie ook 1.2.9 voor live persconferentie. 

 

Download dit audiobestand

Lees hier de transcriptie. (16.3Kb)

Toelichting
 • CC: Nee
 • AD: Nee
 • Transcriptie: Ja. De transcriptie geeft letterlijk aan wat de spreker heeft gezegd, maar geeft ook andere informatie over onderdelen van de opnamen zoals: applaus, lachen, vragen uit het publiek etc. In dit geval is dat laatste niet van toepassing.
 • Gebarentaal (AAA): Nee
 • Overig: Een tekstalternatief kan zijn: "Persconferentie waarin Louis van Gaal op vragen van de pers in gaat, zie transcriptie".
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content. 

Voorbeeld vooraf opgenomen louter-videobeeld: Handdoek vouwen (stomme film)

Stomme film zonder tekst of geluid waarin van een handdoek een olifant wordt gevouwen.

 
Stilstaand beeld uit video van handdoek-b

Download deze video

Transscriptie (handdoek-b.doc - 28,6Kb)

Toelichting:
 • CC: Nee. Het gaat om video zonder geluid. Dat er geen geluid is mag natuurlijk worden aangegeven maar is niet nodig: (Geen geluid)
 • AD: Ja of Nee. De noodzaak voor AD hangt af van het doel van de video: 
 • Als de video ten doel heeft om te laten zien dat je van een handdoek een olifant kunt vouwen, dan is een korte beschrijving op dezelfde pagina als de video voldoende (niveau A, AA en AAA). Die beschrijving staat in dit geval direct boven de video en op dezelfde pagina.
 • Als de video dient om te leren hoe je van een handdoek een olifant kunt vouwen, dan moet voor niveau A een transcriptie - of- AD worden geleverd. Voor niveau AA en niveau AAA is dan AD nodig. In dit geval gaat dat niet op. Het voorbeeld waarbij het wel de bedoeling is dat mensen het zelf na kunnen doen staat beschreven onder 1.2.5: "Voorbeeld handdoek vouwen tot een olifant". Daar is de video voorzien van AD.
 • Transcriptie: Zie onder AD
 • Gebarentaal (AAA): In dit geval niet nodig omdat er in de video niets wordt gezegd.
 • Overig: Geef een korte beschrijving van de video die overeenkomt met het doel. Bijvoorbeeld "iemand vouwt een olifant van een handdoek" 

Succescriterium 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen): Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld. (Niveau A)

Voorbeeld van ondertiteling voor doven en slechthorenden: Toespraak op televisie

Toespraak op televisie van Joop den Uyl uit 1973 waarin hij aankondigt dat benzine alleen nog op de bon verkrijgbaar zal zijn.

 
Stilstaand beeld uit video van toespraakoliecrisis

Download deze video

Download de transcriptie (16.3Kb)

Toelichting
 • CC: Ja (voor level AA). Zonder CC is de video voor doven en slechthorenden niet te volgen. Voor level A is het mogelijk om alleen een transcriptie toe te voegen.
 • AD: Nee, er is behalve de man in beeld geen informatie in het beeldspoor die relevant is voor het begrip van de video. De naam van de spreker komt niet in beeld en is net als voor iedereen beschikbaar op de pagina (staat in dit geval boven de video). Ook is er geen sprake van aftiteling of andere tekst in beeld.
 • Transcriptie: Er mag bij video altijd een transcriptie worden toegevoegd. Voor level A kan het dienen als alternatief voor captions. Voor andere levels (AA en AAA) mag natuurlijk een transcriptie worden bijgevoegd, maar zijn captions verplicht.
 • Gebarentaal (AAA): Alleen voor level AAA verplicht bij deze video.
 • Overig: Gebruik een korte omschrijving.

Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen): Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld. (Niveau A)

Voorbeeld van mediabestand dat een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld: platte knoop met twee touwen

De platte knoop gebruik je bijvoorbeeld als je twee touwen van gelijke dikte aan elkaar wilt knopen. Hoe doe je dat:
"Pak het eerste touw in de linkerhand en leg een lus in het uiteinde. Pak nu met de rechterhand het uiteinde van het andere touw. Steek die van boven door de lus, haal hem achterlangs naar boven en dan weer door de lus naar buiten. Het rechtertouw gaat dus aan dezelfde kant in de lus en er weer uit (het linkertouw nu trouwens ook). Je kunt het thuis proberen door bijvoorbeeld twee stekkers te gebruiken en de uiteinden aan elkaar te binden met een platte knoop." 
Zie de video hieronder voor een beeldversie:

 
Stilstaand beeld uit video van platteknoop2

Download deze video

Toelichting:
 • CC: Nee. Het mediabestand is een media-alternatief voor tekst en duidelijk als zodanig gelabeld (zie ook 1.2.2). Er is trouwens ook geen gesproken tekst in het audiospoor, dus zou CC zowieso niet nodig zijn.
 • AD: Nee. Het mediabestand is een media-alternatief voor tekst en duidelijk als zodanig gelabeld. Primaire informatie op de pagina is de tekst. De video staat daaronder.
 • Transcriptie: Nee. Het staat al op de pagina, dus transcriptie is niet nodig.
 • Gebarentaal (AAA): In dit geval niet nodig want alles is goed zichtbaar.
 • Overig: N.v.t.

Voorbeeld geen natuurlijk stiltes in het audiospoor

Een video legt uit hoe een nieuwe methode werkt. De voice-over is steeds aan het woord waardoor er geen natuurlijke stiltes zijn waarin een audio descriptie zou kunnen passen. Lever dan een alternatief die voor iedereen toegankelijk is. (Video volgt)

Alternatieve tekst

Toelichting:
 • CC: Ja.
 • AD: Ja. Maar er is geen ruimte in het audiospoor waar de AD zou passen. Voor niveau A en AA kan in plaats van de AD een alternatieve uitleg worden aangeboden die voor iedereen toegankelijk is (NB: Dit is niet hetzelfde als een transcriptie). Voor niveau AAA moet de video stilgezet worden zodat er ruimte ontstaat voor het invoegen van AD. Bij korte video's kan dat voorafgaand aan de video.
 • Transcriptie: Ja en Nee. Voor niveau A is er de keuze tussen Audio descriptie en een volledige transcriptie.
 • Gebarentaal (AAA): Alleen voor niveau AAA nodig.
 • Overig: Zorg (1) dat er direct voor of na de video een link staat naar het alternatief en (2) dat op de alternatieve pagina een link terug gaat naar de pagina met de video.

Succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live): Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media. (Niveau AA)

Het is mogelijk om een CC stream aan te maken en mee te leveren in of naast het videobeeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld op televisie waar via teletext ondertitels voor doven en slechthorenden beschikbaar zijn. Deze worden ook veel gebruikt door mensen die geen gehoorproblemen hebben. Bijvoorbeeld in lawaaige omgevingen of bijvoorbeeld als geluid storend zou zijn voor de omgeving.
Ook online is live CC mogelijk, bijvoorbeeld voor zeer belangrijke gemeenteraadsvergaderingen of verklaringen van de hulpdiensten op televisie in geval van calamiteiten. In die gevallen is het niet raadzaam om de content ontoegankelijk aan te bieden.

Er zijn wereldwijd een aantal goede voorbeelden van bedrijven die live AD en CC aanbieden. Het audio en video signaal wordt dan verzonden naar een andere locatie waar mensen AD en CC toevoegen. De captions (en eventueel audio en video) komen dan met een vertraging van 10 seconden tot 5 minuten online. Achteraf zijn de verschillende mediastromen vaak beschikbaar voor op de website.

Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen): Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media (Niveau AA).

Voorbeeld audiodescriptie: NS video

Een video over de toegankelijkheid van de website van de NS voor mensen die blind zijn. Inge is blind en gebruikt een computer met brailleleesregel. Ze zoekt op de NS website de reistijden op. Op het perron botst Rogier tegen haar aan en vraagt de weg.

Stilstaand beeld uit video van ns_video2

Download deze video

Toelichting:
 • CC: Ja.
 • AD: Ja. Een extra stem licht in de Audiodescriptie toe wat er in het beeld gebeurt.
 • Transcriptie: Ja en Nee. Voor niveau A is er de keuze tussen Audio descriptie en een volledige transcriptie. Voor niveau AA en AAA is in ieder geval AD nodig.
 • Gebarentaal (AAA): Op dit moment voldoet deze video aan niveau AA. Om aan niveau AAA te voldoen zal gebarentaal toegevoegd moeten worden.
 • Overig: N.v.t.

Voorbeeld audiodescriptie: De audiodescriptieman doet American Beauty

De audiodescriptieman voorziet je leven van audiodescriptie. Op straat loopt hij achter je, in bed ligt hij naast je en als jij gaat douchen, gaat hij ook. In deze video komt de audiodescriptieman terecht in de scene uit American Beauty. Voor blinde mensen is de video wel te volgen want de audiodescriptieman voorziet alles van commentaar. Behalve aan het einde, daar moet gezegd worden dat de audiodescriptieman naast de hoordpersoon op het bed ligt. Jammer, als hij dat er nou even bij had gezegd, dan was het niet nodig geweest om een AD spoor te maken...

 
Stilstaand beeld uit video van wit_1

Download deze video

Toelichting
 • CC: Ja. In het begin is het niet nodig omdat de stem niets anders doet dan beschrijven wat er in beeld is. Wel aangeven dat er achtergrond muziek is en een voice-over. Echter aan het eind bij de zin "hij schrikt" is niet duidelijk dat het om dezelfde man gaat als de voice-over. Dat laatste stuk moet dus als CC worden bijgevoegd.
 • AD: Nee ... Ja. De audiodescriptieman heeft het allemaal onder controle en beschrijft alles.. Of mist hij eens stukje aan het einde? Voor blinden is niet duidelijk dat hij naast de man ligt die wordt beschreven. Daarom is AD nodig.
 • Transcriptie: Nee. (Mag voor niveau A in plaats van CC, voor niveau AA en AAA is CC nodig)
 • Gebarentaal (AAA): Nee. Alles is in beeld zichtbaar en de audio descriptie man zegt niets dat ook niet zichtbaar is.
 • Overig: Een beschrijving kan zijn: "audiodescriptieman ligt naast hoofdpersoon die door hem beschreven wordt. Aan het plafond lijkt een vrouw in een bed met rozenblaadjes te liggen".

Voorbeeld audiodescriptie: Audiodescriptieman doet Psycho

De audio descriptie man voorziet je leven van audio descriptie. Op straat loopt hij achter je, in bed ligt hij naast je en als jij gaat douchen, gaat hij ook. In deze video gaat hij mee douchen en komt hij terecht in de douche scene van Psycho.

 
Stilstaand beeld uit video van wit_2

Download deze video

Toelichting
 • CC: Nee, want eigenlijk is alles wat er wordt gezegd zichtbaar. Alleen is het handig om aan te geven dat er muziek op de achtergrond is enz. In dit geval is het toegevoegd, maar niet nodig.
 • AD: Nee...Ja. Alles is beschreven door de audiodescriptie man behalve aan het einde is niet duidelijk dat hij echt onder de douche wil stappen bij de vrouw die hij aan het beschrijven is. Daarvoor is helemaal aan het einde tekst toegevoegd.
 • Transcriptie: Nee.
 • Gebarentaal (AAA): Nee
 • Overig: Korte beschrijving is genoeg.

Voorbeeld audiodescriptie: Nederlandse video voor Engelsen met Engels gesproken

De hele video is Nederlands gesproken behalve stukjes die Engels zijn. De video is duidelijk bedoeld voor een Engels publiek. De ondertiteling is daarom Engels en ook de voice-over is Engelstalig. De minister is Engels overgesproken door de voice-over.

Voorbeeld video: Dutch potatoes are important for the food production in Kenia.

Toelichting:
 • CC: Ja. De ondertiteling is Engelstalig want het filmpje is gericht op Engelstaligen. Voeg een CC toe met aanvullingen op de vertalende ondertiteling. Daarin bijvoorbeeld sprekersidentificatie, belangrijke geluiden en Engelse ondertiteling.
 • AD: Ja. Zorg dat Engelsen de video kunnen begrijpen als ze naar de AD luisteren. In dit geval is dat gedaan door alles naar het Engels te vertalen inclusief de Nederlandse stemmen. 
  NB: Stel dat de Nederlandse stemmen niet door de voice-over worden nagesproken in het Engels. Dan hoor je Nederlandse stemmen en zie je Engelse ondertitels. Het zou dan niet toegankelijk zijn voor Engelstalige blinde mensen. Dan is het nodig om de ondertitels ook voor te lezen in de AD. In dit geval is dat dus niet nodig.
 • Transcriptie: Ja en Nee. Voor niveau A is er de keuze tussen Audio descriptie en een volledige transcriptie. Deze video heeft AD. Let op dat een transcriptie in dit geval in het Engels moet zijn omdat de video gericht is op Engelstaligen.
 • Gebarentaal (AAA): Alleen voor niveau AAA nodig. Let op dat in dat geval Engelstalig gebarentaal nodig is.
 • Overig: n.v.t.

Voorbeeld: Handdoek vouwen tot een olifant

Hieronder staat een video waarin te zien is hoe iemand op een bed een handdoek vouwt in de vorm van een olifant. De video heeft als bedoeling dat mensen het na kunnen doen. Ter vergelijking met het voorbeeld onder punt 1.2.1 (louter videobeeld). Daar was de video niet als lesmateriaal bedoeld. Op de achtergrond is een ouderwets pianomuziekje te horen.

Stilstaand beeld uit video van handdoek-a

Download deze video

Transscriptie (handdoek-a.doc)

Toelichting
 • CC: Ja. Geef als de video begint aan dat er muziek te horen is: (Muziek)
 • AD: Ja of Nee. De toepassing van AD is afhankelijk van het doel van deze video: 
  • Als de video wil laten zien dat je van een handdoek een olifant kunt vouwen, dan is een eenvoudige korte beschrijving van de video voldoende. Een voorbeeld daarvan is gegeven onder punt 1.2.1.
  • Deze video is bedoeld zodat mensen zelf een olifant kunnen vouwen, dan is voor niveau A een tekst waarin dat wordt beschreven voldoende (Zie de transcriptie).
  • Voor niveau AA en AAA is een audiodescriptie nodig die het vouwen in detail beschrijft. Dit voorbeeld geeft van zowel niveau A (transcriptie) als van AA en AAA (audiodescriptie) een voorbeeld. 
  • De audiodescriptie is best lastig omdat de beschrijver in dit geval moet bedenken hoe hij voor iemand die de video niet kan zien duidelijk maakt hoe je een olifant van een handdoek kunt vouwen.
 • Transcriptie: Ja. Voor niveau A. Voor de andere niveaus mag het ook maar daar moet ook AD worden geleverd.
 • Gebarentaal (AAA): In dit geval niet nodig want alles is goed zichtbaar.
 • Overig: Zorg altijd voor een duidelijke beschrijving van de video op de pagina. Bijvoorbeeld "Handleiding: hoe vouw je zelf een olifant van een handdoek"

Voorbeeld: Muziekvideoclip Sour

In de muziekvideo 'Sour' is het beeld in blokken ingedeeld. In ieder blok zie je iemand in zijn of haar eigen kamer zitten. Samen maken ze letters op het scherm en halen ze visuele grapjes uit waardoor het soms lijkt alsof ze naast elkaar zitten of ze elkaar kunnen zien.

 
Stilstaand beeld uit video van sour

Download deze video

Songtekst (sour.txt)

Toelichting
 • CC: Nee als het gaat om een sensorische ervaring (zie onder 1.1) Ja als de tekst relevant is. Geef aan het begin van de video aan dat er muziek hoorbaar is: (Muziek). Als de tekst belangrijk is voor het begrip van de video lever dan volledige CC met de gehele songtekst. De CC moet in dit geval dan in het Engels zijn.
 • AD: Ja. In dit geval gaan we ervan uit dat de beelden van belang zijn voor het begrip van de video en is een AD toegevoegd. We hebben hier de AD dwars door de muziek heen gedaan. Als de muziek belangrijk is, wat meestal wel het geval is bij muziekvideo's, dan kan dat natuurlijk niet. In deze video zitten geen natuurlijke stiltes waar de AD in zou passen. De oplossing is dan: 
  1. Voor niveau A, AA en AAA: Dwars door de muziek heen; of 
  2. Voor niveau A en AA kan in plaats van de AD een alternatieve uitleg worden aangeboden die voor iedereen toegankelijk is; of 
  3. Voor niveau AAA de video stilzetten zodat er ruimte ontstaat voor het invoegen van AD.
 • Transcriptie: Mogelijk als alternatief voor AD voor niveau A.
 • Gebarentaal (AAA): Alleen voor niveau AAA nodig. Let op dat in dat geval Engelstalig gebarentaal nodig is.
 • Overig: N.v.t.

Voorbeeld: Achtbaan

Beelden vanuit een achtbaan karretje.

 
Stilstaand beeld uit video van achtbaan

Download deze video

Toelichting
 • CC: Nee. Het geluidsspoor toont alle geluiden die gemaakt worden. Eventueel kan worden toegevoegd: (achtbaan geluiden), (geratel van wielen), (luid gegil), (applaus) etc. maar dit ligt nogal voor de hand en is niet nodig. In dit voorbeeld hebben we het wel toegevoegd als illustratie.
 • AD: Nee. Geen AD nodig omdat uit de tekst en/of de titel al duidelijk is dat het om een achtbaan opname gaat.
 • Transcriptie: Nee.
 • Gebarentaal (AAA): Nee.
 • Overig: Nee.

Succescriterium 1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen)

1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen): Er wordt een gebarentaalvertolking geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media. (Niveau AAA)

Voorbeeld: Gebarentaal

Hieronder is een voorbeeld gegeven van de JW player met daarin onder een knop de mogelijkheid om gebarentaal aan of uit te zetten. Gebarentaal kan worden aangemaakt als een zogenaamd alfa kanaal. Die kan gelijktijdig met de video worden afgespeeld. Als gebarentaal wordt aangezet, dan verkleint het originele beeld en komt de Tolk Nederlandse gebarentaal groot in beeld. Veel videomateriaal van Beeld en Geluid in Hilversum is door Kentalis voorzien van gebarentaal. De kosten zijn niet hoog.

Download deze video

Toelichting
 • CC: Bij deze video is voor niveau A een CC of een transcriptie nodig. Voor niveau AA en AAA is CC nodig. Omdat gebarentaal niveau AAA is zal in de meeste gevallen ook de CC op niveau AAA zijn.
 • AD: In dit geval is audiodescriptie niet nodig omdat de video geen belangrijke informatie bevat (voor het begrip van de video) die alleen via het beeld beschikbaar is.
 • Transcriptie: Op niveau AAA is CC nodig. Het is niet verboden om aanvullend ook een transcriptie aan te leveren, maar het is niet nodig.
 • Gebarentaal (AAA): Voor AAA nodig omdat het gaat om gesynchroniseerde media (geluid en beeld gesynchroniseerd).
 • Overig: Geen bijzonderheden.

Voorbeeld: Gebarentaal video

Hieronder is een voorbeeld gegeven van een video waarin je iemand gebarentaal ziet gebruiken. Het is voor de meest mensen niet duidelijk wat de gebaren betekenen. Wat is er nodig? De video heeft verder geen geluid. Bron: Youtube

Stilstaand beeld uit video van dovenvideo

Download deze video

Toelichting

 • CC: Nee. Maar er is wel discussie. Die heeft te maken met het doel, de doelgroep en de afzender. Als het doel is om te laten zien hoe gebarentaal er uitziet, dan is geen CC nodig. De richtlijn stelt dat altijd CC nodig is maar in dit geval zou het dan gaan om een vertaling en die is weer niet verplicht.
 • AD: Nee. Als tenminste in de tekst is aangegeven dat de video bestaat uit gebarentaal. Als dat niet in de tekst staat, dan is een korte AD nodig die dat aangeeft. Eenvoudiger is om dat direct boven of onder de video te zetten..
 • Transcriptie: Niet nodig.
 • Gebarentaal (AAA): Niet nodig want de hele video bestaat uit gebarentaal en voldoet dan dus aan niveau AAA voor gebarentaal.
 • Overig: Als de gebarentaal video wordt voorzien van ondertitels met een vertaling, dan moeten die ondertitels in de AD worden voorgelezen. Stel dat er dan voldaan wil worden aan niveau AAA, dan zou ook een gebarentaal versie van de vertaling moeten worden toegevoegd. Er is dan tweemaal gebarentaal in beeld.. Gelukkig komt dat niet veel voor.

Succescriterium 1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen)

1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen): Waar pauzes in voorgrondgeluid onvoldoende zijn om audiodescripties toe te passen om de boodschap van de video over te brengen, wordt een verlengde audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media. (Niveau AAA)

Er is discussie over dit ijkpunt ten aanzien van korte video's en het gebruik van een audio lead-in. Bij korte video's is het mogelijk om voorafgaand aan de video een stukje zwart beeld toe te voegen waardoor er ruimte is om een audio lead-in toe te voegen. Tijdens die audio lead-in kan alvast worden verteld wat er staat te gebeuren. W3C vereist echter dat AD gesynchroniseerd wordt met de multimedia. Dat wil zeggen dat het niet vooraf of achteraf mag worden geplaatst maar synchroon moet lopen met de video en bijvoorbeeld interactie.

Succescriterium 1.2.8 Media-alternatief (vooraf opgenomen)

1.2.8 Media-alternatief (vooraf opgenomen): Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media geleverd voor alle vooraf opgenomen gesynchroniseerde media en voor alle vooraf opgenomen louter-videobeeld media. (Niveau AAA)

Dit succes criterium is voor mensen die slechtziend EN slechthorend zijn. Zij zien en horen te slecht om goed CC en AD te kunnen gebruiken. Voor hen moet een alternatief worden geleverd dat bijvoorbeeld in braille kan worden gelezen (niveau AAA). Let op dat bij een transcriptie de volgorde van de beschrijvingen, dialogen etc. hetzelfde moet zijn als in de gesynchroniseerde media zelf. NB: het onderstaande voorbeeld voldoet niet aan niveau AAA omdat er geen gesynchroniseerde gebarentaal is bijgeleverd.

Voorbeeld van media-alternatief: Handdoek vouwen

De video zoals onder 1.2.5 is een goed voorbeeld voor dit SC. SC 1.2.3, 1.2.5 en 1.2.8 overlappen elkaar namelijk enigszins. Dat is om auteurs enige vrijheid te geven in het toepassen van de toegankelijkheidsrichtlijnen voor het laagste niveau A en om aanvullende eisen te stellen voor de hogere niveau's. Als er bijvoorbeeld voor 1.2.3 al een transcriptie is gegeven en voor 1.2.5 al een AD, dan hoeft er voor 1.2.8 niets meer te gebeuren.

Stilstaand beeld uit video van handdoek-a2

Download deze video

Transscriptie (handdoek-a.doc)

Toelichting
 • CC: Nodig voor niveau AA.
 • AD: Nodig voor niveau AA
 • Transcriptie: Nodig voor niveau AAA
 • Gebarentaal (AAA): Nodig voor niveau AAA maar hier niet toegevoegd.
 • Overig: Bij interactie zoals een knop of een keuzemenu ("maak een keuze of beantwoord de vraag om verder te gaan") moet in de transcriptie een alternatief worden aangeboden. Die kan bijvoorbeeld worden vervangen door een hyperlink of door het aanbieden van een parallele functionaliteit. Het alternatief moet met een brailleleesregel te lezen zijn.

Succescriterium 1.2.9 Louter-geluid (live)

1.2.9 Louter-geluid (live): Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media geleverd dat equivalente informatie presenteert voor live louter-geluid content (Niveau AAA).

Zorg ervoor dat live toespraken, presentaties, webcasts en video conferenties toegankelijk zijn via een alternatief. Dat alternatief kan verschillende vormen hebben:

 1. Lever een link naar een transcriptie of een voorbereide verklaring of een script (als dat script wordt gevolgd).
 2. Zorg voor live CC op dezelfde pagina.
 • Voorbeeld 1: Een theatergroep speelt live een stuk dat direct naar het Web wordt gezonden: Omdat de acteurs zich aan een script houden kan een link worden bijgeleverd naar het script. Het zou ook niet ingewikkeld moeten zijn om de captions direct synchroon bij te leveren.
 • Voorbeeld 2: Een bedrijf geeft live een persconferentie die ook direct via het web wordt uitgezonden. Omdat het om "breaking news" gaat is er geen tijd meer om een caption bedrijf in te schakelen: Het bedrijf levert tegelijkertijd met de persconferentie ook het transcript van de persconferentie op dezelfde pagina (of een link naar dat transcript, mits toegankelijk bereikbaar, op een andere URL).

Voorbeeldvideo Erik Schotman

Stilstaand beeld uit video van timelapse

Download deze video

Mede mogelijk gemaakt door

Deze pagina met voorbeelden is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Revalidatiefonds

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Kennisbank
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn