Terug naar Artikelen

‘Pas toe of leg uit’ en de Webrichtlijnen

De Webrichtlijnen staan sinds 2008 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst van het Forum Standaardisatie. Op deze lijst staan alle open standaarden die overheden verplicht zijn te eisen bij aanschaf van ICT-systemen/-diensten ('pas toe'). In zeer uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk om aan een standaard van de lijst te voldoen. Daarover moet je als overheidsorganisatie verantwoording afleggen in je jaarverslag ('leg uit').

‘Pas toe’ 

De overheid streeft naar standaardisatie van ICT-diensten of –producten. Het College Standaardisatie heeft daartoe een lijst van standaarden opgesteld die (semi-) overheden moeten gebruiken als ze ICT-systemen of -diensten aanschaffen; de zogenaamde ‘pas toe of leg uit’-lijst. Voor iedere open standaard is een functioneel toepassingsgebied en een organisatorisch werkingsgebied bepaald. Zo kan een (semi-) overheid bepalen of de open standaard geschikt is voor haar ICT-aanschafplannen.

‘Leg uit’

In geval van “redenen van bijzonder gewicht” mogen (semi-) overheden afwijken van deze lijst – het ‘leg uit’-principe. Dat kan als de open standaarden op de lijst niet voldoende aangeboden worden, als er risico’s voor veiligheid zijn, of als de open standaarden voor de specifieke toepassingen onbetrouwbaar functioneren. Er moet een zwaarwegende reden zijn om niet aan een standaard te voldoen. Als de keuze op gesloten standaarden valt omdat zo’n traject sneller gerealiseerd kan worden, minder kost, of als de benodigde kennis (nog) niet in huis is, zijn dat géén geldige argumenten om van de ‘pas toe of leg uit’-lijst af te wijken. Voor Webrichtlijnen bestaan deze bezwaren in de praktijk niet; alle webtoepassingen zijn in principe geschikt te maken. 'Leg uit' is dus niet bedoeld om enkel te verklaren dat (een deel van) een website niet voldoet. 

Verantwoording in jaarverslag

Hoe moeten (semi-) overheden zo’n traject nu inzichtelijk maken? De overheid streeft naar maximale transparantie. Iedere (semi-) overheid moet daarom in zijn jaarverslag vastleggen hoe ze in ICT-trajecten handelt. Dus of er nu wel of niet wordt afgeweken van de ‘pas toe of leg uit’-lijst, in het jaarverslag moet vermeld staan of er open standaarden van de 'pas toe of leg uit'-lijst zijn toegepast waar dat moest, of er van de 'pas toe'-regel is afgeweken en of dat is vastgelegd in de administratie.

In de Monitor open standaarden van Forum Standaardisatie wordt gecontroleerd in hoeverre (semi-) overheden via hun jaarverslag verantwoording afleggen over aanbestedingen waarin wordt afgeweken van de ‘pas toe of leg uit’-standaarden. 

Bron: Forum Standaardisatie 

Gerelateerd

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn