Terug naar Artikelen

Afgekeurde elementen

Meer en meer sites worden getoetst op de richtlijnen voor toegankelijkheid van het Waarmerk drempelvrij.nl. Deze richtlijnen leveren voordelen op het gebied van gebruikersvriendelijkheid en onderhoudsvriendelijkheid van de website.

Afgekeurde HTML-elementen en -attributen

Eén van de succescriteria uit de Webrichtlijnen luidt: "U.1.2 Geen afgekeurde en afgeraden eigenschappen: Zie af van het gebruik van afgekeurde eigenschappen en afgeraden eigenschappen uit eerdere versies van technologieën voor webcontent." In HTML 4 is het gebruik van een aantal elementen en attributen afgekeurd. Het gaat hier om elementen en attributen die voorheen voor opmaakdoeleinden gebruikt werden. Het is de bedoeling dat alle opmaak in style sheets geregeld wordt.

Achtergrond

HTML (Hyper Text Markup Language) is niet ontworpen als instrument om pagina's een bijzondere layout te geven. Het is ontwikkeld om informatie aan te bieden met een bepaalde structuur en links naar verwante pagina's. Webdesigners ontdekten echter dat elementen en attributen bedoeld voor paginastructuur aangewend konden worden om opmaakeffecten te creëren. Bijvoorbeeld tabellen en het element <blockquote> werden gebruikt voor het positioneren van tekst. Doordat browserfabrikanten ook zelf tags gingen ontwikkelen die alleen hun browser ondersteunde, werd de chaos compleet. Het gevolg was een wildgroei aan elementen en attributen, en veel 'oneigenlijk' gebruik ervan om pagina's mooi opgemaakt te krijgen.

In 1994 werd het World Wide Web Consortium (W3C) opgericht. Doelen zijn onder andere stabiliteit en universele toegankelijkheid. Het W3C bewaakt de ontwikkeling en de toekomst van HTML. Geprobeerd wordt wildgroei en oneigenlijk gebruik van elementen en attributen aan te pakken. Hiervoor werden twee belangrijke stappen gezet om broncodes 'schoner' te krijgen en inhoud en opmaak zoveel mogelijk van elkaar te scheiden: de introductie van Cascading Style Sheets en de HTML 4 standaard.

CSS

In 1996 werden Cascading Style Sheets (CSS) geïntroduceerd om inhoud en opmaak zoveel mogelijk te scheiden. Bovendien bieden style sheets meer mogelijkheden om tekst op te maken en elementen op een pagina te positioneren dan zelfs met creatief gebruik van HTML ooit mogelijk was. Bovendien hebben gebruikers de mogelijkheid om hun eigen style sheet te gebruiken, waardoor een pagina voor hen optimaal leesbaar wordt.

Site ministerie van VWS met Style Sheets Site ministerie van VWS zonder Style Sheets

Ook voor gebruikers van hulpapparatuur zijn pagina's toegankelijker wanneer de HTML-code hoofdzakelijk gericht is op inhoud en structuur. Door het gebruik van CSS is de broncode 'schoner' en daardoor toegankelijker. Schermlezers bijvoorbeeld kunnen niet interpreteren dat een structuurelement of -attribuut slechts gebruikt is om een bepaalde opmaak te bewerkstelligen. Zoals het gebruik van een headerelement om tekst groter en vetter te maken. Doordat CSS meer mogelijkheden biedt is 'misbruik' van HTML-tags niet meer nodig om een bepaalde opmaak te bewerkstelligen.

HTML 4

In 1998 introduceerde het W3C de HTML 4 standaard. De taal werd uitgebreid met een aantal elementen en attributen en andere werden afgekeurd. Redenen voor het afkeuren van een aantal elementen en attributen zijn:

 1. Er zijn andere elementen of attributen die hetzelfde doen. Hierdoor zijn ze overbodig. Bijvoorbeeld <menu>, <dir> en <ul>. De eerste twee elementen zijn afgekeurd ten gunste van <ul>.
 2. Het zijn opmaakelementen of -attributen die overbodig zijn geworden door de opkomst van style sheets twee jaar eerder. Bijvoorbeeld het <font>, dat veelvuldig in broncode kon voorkomen of een positioneringstag als <center>.

Een aantal elementen zijn geheel afgekeurd. Attributen zijn geheel of gedeeltelijk (in combinatie met bepaalde elementen) afgekeurd. Het afkeuren van deze tags zorgt ervoor dat opmaak die in CSS bewerkstelligd kan worden, uit de HTML-standaard verdwijnt.

Alfabetische overzichten van afgekeurde elementen en attributen

In onderstaande tabel wordt een compleet overzichtvan alle afgekeurde elementen en attributen gegeven. De tabel is alfabetisch geordend op basis van de elementen in de eerste kolom. In de tweede kolom wordt vermeldt of het hele element is afgekeurd of slechts het gebruik van een aantal attributen in combinatie met dit element.

Na dit overzicht volgt een opsommming van volledig afgekeurde elementen en een opsomming van volledig afgekeurde attributen.

Afgekeurde elementen en attributen
(compleet overzicht)

ElementenWat is afgekeurd?Gebruik nu:
<applet>
werd gebruikt voor Java applets
Het element <applet> is afgekeurd. <object>
bedoeld voor het invoeren van diverse multimedia in pagina's.
<basefont> Het element <basefont> is afgekeurd. style sheets
<body>

Het gebruik van het element <body> in combinatie met de volgende attributen:

 • alink
 • background
 • bgcolor
 • link
 • text
 • vlink
style sheets
<br>

Het gebruik van het element <br> in combinatie met het volgende attribuut:

 • clear
style sheets
<center> Het element <center> is afgekeurd. style sheets
<caption>

Het gebruik van het element in combinatie met het volgende attribuut:

 • align
style sheets
<div>

Het gebruik van het element in combinatie met het volgende attribuut:

 • align
style sheets
<dir> Het element <dir> is afgekeurd. <ul>
<dl>

Het gebruik van het element <dl> in combinatie met het volgende attribuut:

 • compact
style sheets
<font> Het element <font> is afgekeurd. style sheets
Het font-element moet niet meer gebruikt worden. Dus ook niet meer om lokaal de kleur aan te geven, het lettertype of fontgrootte te wijzigen
<h1> tot en met <h6>

Het gebruik van de elementen <h1> tot en met <h6> is afgekeurd in combinatie met het volgende attribuut:

 • align
style sheets.
<hr>

Het gebruik van het element <hr> in combinatie met de volgende attributen:

 • align
 • noshade
 • size
 • width
style sheets
<html>

Het gebruik van het element <html> in combinatie met het volgende attribuut:

 • version
<!doctype> Dit kan meer informatie overbrengen en voldoet aan de SGML-standaard.
<iframe>

Het gebruik van het element <iframe> in combinatie met het volgende attribuut:

 • align
style sheets
<img>

Het gebruik van het element <img> in combinatie met de volgende attributen:

 • align
 • border
 • hspace
 • vspace
style sheets
<input>

Het gebruik van het element in combinatie met het volgende attribuut:

 • align
style sheets
<isindex> Het element <isindex> is afgekeurd. <input>
<legend>

Het gebruik van het element <legend> in combinatie met het volgende attribuut:

 • align
style sheets
<li>

Het gebruik van het element <li> in combinatie met de volgende attributen:

 • type
 • value
style sheets
<menu> Het element <menu> is afgekeurd. <ul>
<object>

Het gebruik van het element <object> in combinatie met de volgende attributen:

 • align
 • border
 • hspace
 • vspace
style sheets
<ol>

Het gebruik van het element <ol> in combinatie met de volgende attributen:

 • compact
 • start
 • type
style sheets
<p>

Het gebruik van het element <p> in combinatie met het volgende attribuut:

 • align
style sheets
<pre>

Het gebruik van het element <pre> in combinatie met het volgende attribuut:

 • width
style sheets
<s> Het element <s> is afgekeurd. style sheets
<script>

Het gebruik van het element <script> in combinatie met het volgende attribuut:

 • language
het attribuut "type"
<strike> Het element <strike> is afgekeurd. style sheets
<table>

Het gebruik van het element <table> in combinatie met de volgende attributen:

 • align
 • bgcolor
style sheets
<td>

Het gebruik van het element <td> in combinatie met de volgende attributen:

 • bgcolor
 • height
 • nowrap
 • width
style sheets
<th>

Het gebruik van het element <th> in combinatie met de volgende attributen:

 • bgcolor
 • height
 • nowrap
 • width
style sheets
<tr>

Het gebruik van het element in combinatie met het volgende attribuut:

 • bgcolor
style sheets
<u> Het element <u> is afgekeurd. style sheets
<ul>

Het gebruik van het element <ul> in combinatie met de volgende attributen:

 • compact
 • type
style sheets

Volledig afgekeurde elementen

De volgende elementen zijn volledig afgekeurd:

 • applet
 • basefont
 • center
 • dir
 • font
 • isindex
 • menu
 • s
 • strike
 • u

Volledig afgekeurde attributen

De volgende attributen zijn volledig afgekeurd:

 • alink (body)
 • background (body)
 • bgcolor (body, table, tr, td en th)
 • clear (br)
 • code (applet)
 • color (basefont en font)
 • compact (dir, dl, menu, ol en ul)
 • face (basefont, font)
 • hspace (applet, img en object)
 • language (script)
 • link (body)
 • noshade (hr)
 • nowrap (td en th)
 • object (applet)
 • prompt (isindex)
 • start (ol)
 • text (body)
 • version (html)
 • vlink (body)
 • vspace (applet, img en object)

Er zijn ook attributen die alleen in combinatie met een bepaald element zijn afgekeurd. Bijvoorbeeld het attribuut align. Het is in combinatie met diverse elementen afgekeurd, maar mag nog wel gebruikt worden bij <col>, <colgroup>, <tbody>, <tfoot>, <th>, <thead> en <tr>.

Tags:
Categorie:
Kennisbank
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn