Pas-toe-of-leg-uit verklaring opstellen

De Webrichtlijnen staan sinds 2008 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst van het Forum Standaardisatie. Ben je een overheidsorganisatie? Dan ben je voor je website verplicht om de standaarden op deze lijst toe te passen. Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten je dit op transparante wijze verantwoorden. Dat kun je zelf doen maar je kunt dat ook aan een deskundige partij uitbesteden.

Als overheid ben je verplicht om afwijkingen gemotiveerd vast te leggen. De gegevens worden ook opgenomen in de in september te lanceren website van de overheid: gewoontoegankelijk.nl. Daarnaast moet je je verantwoorden over de mate van naleving. Wij kunnen als één van de weinige onafhankelijke organisaties vaststellen of je site voldoet en deze verantwoording voor je opstellen.

Een goede verantwoording beschrijft de volgende onderdelen:

  • Specificatie: welke aspecten van de standaard betreft de 'leg uit'?
  • Oorzaak: wat is de reden dat er (nog) niet kan worden voldaan?
  • Gevolg: welke gevolgen of beperkingen heeft het niet (volledig) voldoen aan de standaard voor gebruikers van de website?
  • Alternatieven: zijn er alternatieven en waar zijn deze vindbaar?
  • Maatregelen: welke maatregelen worden genomen om alsnog aan de standaard te kunnen voldoen?
  • Planning: op welke termijn zullen de maatregelen zijn geïmplementeerd?
  • Reactiemogelijkheid: hoe kunnen bezoekers van de website eventuele problemen melden en hoe wordt met de reacties omgegaan?

Wij kunnen niet alleen toetsen of je website voldoet en nagaan op welke punten er nog verbetering nodig is, maar we kunnen je ook helpen bij het opstellen van de 'pas toe of leg uit'-verklaring.

Neem contact met ons op om wat we voor je kunnen betekenen bij met opstellen van de 'pas toe of leg uit'-verklaring.

Tags:
Categorie:
Implementatie
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn