Nulmeting en opleveringskeuring

Om een goede impactanalyse te kunnen maken is een quickscan of nulmeting een nuttig hulpmiddel. We brengen de soorten problemen in kaart. Vervolgens gaan we samen met jouw organisatie en je leverancier(s) de benodigde aanpassingen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen om de site te vernieuwen. Als je dat wenst lopen we aan het eind van het verbeterproces alles nog eens voor je na. Met zo'n opleveringskeuring borg je dat op alle verbeteracties groen licht kan worden gegeven of nog de nodige aanpassingen gedaan worden.

Nulmeting

Een nulmeting is een scan waarbij we de huidige stand van toegankelijk en kwaliteit van je website in kaart brengen. Ons onderzoek geeft je een goed beeld van de op de website benodigde verbeterpunten. We kunnen vervolgens samen met jouw organisatie en je leverancier(s) de benodigde aanpassingen inventariseren. De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak of roadmap die nodig zijn om de site te vernieuwen.

De benodigde aanpassingen kunnen zowel technisch, contentgerelateerd als organisatorisch van aard zijn. Denk aan bijvoorbeeld aanpassingen van het CMS, modules op de website, kennisniveau van je medewerkers en op de website aanwezige content. Om deze aanpassingen te realiseren kunnen wij je ook van dienst zijn in de vorm van consultancy of door het toegankelijk maken van je content.

Opleveringskeuring

Vaak zullen aanpassingen aan een website door externe partijen worden uitgevoerd. Maar ook als je deze binnen je eigen organisatie uit laat voeren is het natuurlijk belangrijk om grip te hebben op het eindresultaat. Een opleveringskeuring brengt mogelijke problemen aan het licht zodat je deze nog op kunt lossen binnen het lopende ontwikkeltraject. Hiermee:

  • krijg je inzicht in de kwaliteit van de gedane investering;
  • heb je een overzicht van alle nog aanwezige problemen;
  • heb je een onafhankelijke rapportage in handen om het gesprek met leveranciers aan te gaan;
  • heb je een goede basis voor een 'pas toe of leg uit'-rapportage.
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn