Leveranciersmanagement

Organisaties zijn voor hun online omgeving vaak afhankelijk van een aantal leveranciers. Hoe kun je de juiste leveranciers in huis halen en houden? Aan de hand van de Webrichtlijnen kunnen wij je ondersteunen bij de evaluatie van je leveranciers op kwaliteit en toegankelijkheid.

De samenwerking met leveranciers loopt vaak al lange tijd. Dat maakt het objectief beoordelen van de kwaliteit van hun werk er niet eenvoudiger op. Bovendien is er vaak specialistische kennis voor nodig, vooral als het gaat om de ‘front end’, de voorkant van de website. Wij kunnen gezond-kritisch de kwaliteit van uw leveranciers bewaken. Zo helpen we je om de relatie met je leveranciers gezond te houden.

Omgekeerd doen veel leveranciers zelf in aanbestedingstrajecten een beroep op ons voor een verklaring dat ze volgens de Webrichtlijnen kunnen werken. Niet zelden op verzoek van opdrachtgevers.

Om de kwaliteit van systemen te borgen maken veel koepelorganisaties afspraken met leveranciers, gebruikersverenigingen en samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld over releaseplanningen, kennisuitwisseling en adoptie van standaarden. Het inhoudelijk toetsen van deze afspraken is werk voor deskundigen. Als het gaat om de Webrichtlijnen behoort Accessibility tot één van de weinige onafhankelijke organisaties die dit voor je kunnen uitvoeren. De consultants van Accessibility hebben zelf meegeschreven aan deze standaarden en zijn dus goed op de hoogte van alle inns en outs.

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn